VN Business Forums - All within your reach

Một số chuyên đề tham khảo thực hành nghề nghiệp

1. Tìm hiểu tình hình tổ chức sử dụng nguồn nhân lực tại công ty…
2. Tìm hiểu các hình thức và kết quả đổi mới công tác quản lý trong công ty/doanh nghiệp
3. Tìm hiểu một số cơ hội và thách thức của công ty/doanh nghiệp… trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong DN...
5. Biện pháp giải quyết khó khăn về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong DN...
6. Tìm hiểu các hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản...
7. Chính sách và hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp...
8. Đánh giá kết quả thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của các (hoặc một số) doanh nghiệp nông nghiệp (hoặc có liên quan đến nông nghiệp) trên địa bàn...
9. Nghiên cứu tình hình tuân thủ các quy định quản lý nước thải của một doanh nghiệp nông nghiệp (hoặc có liên quan đến nông nghiệp) trên địa bàn xã...
10. Nghiên cứu những tác động bước đầu của việc gia nhập WTO đối sản xuất và kinh doanh của công ty…
11. Nghiên cứu các giải pháp của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
12. Tìm hiểu hoạt động tuyển dụng và đào tạo lao động của doanh nghiệp….
13. Nghiên cứu hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp…
14. Các hoạt động dịch vụ của hợp tác xã (dịch vụ điện, thuỷ nông, giống, khuyến nông, chuyển giao TB-KHKT…).
15. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX dịch vụ
16. Vai trò của HTXNN trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế hộ
17. Tìm hiểu tình hình áp dụng tiêu chuẩn ViệtGAP cho sản xuất rau an toàn ở HTX…
18. Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của HTX/Quỹ tín dụng…
19. Vai trò của HTX nông nghiệp/doanh nghiệp trong chuỗi giá trị một sản phẩm nông nghiệp ở địa phương….
20. Tìm hiểu quy trình hoạt động của một tổ hợp tác/nhóm sở thích chăn nuôi/trồng trọt tại địa phương
21. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương...
22. Tìm hiểu hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp của…
23. Hành vi tiêu dùng thực phẩm của các hộ tại địa phương...
24. Tìm hiểu quy trình xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội tại địa phương…
25. Tìm hiểu Chuỗi giá trị một sản phẩm nông sản tại địa phương...
26. Tìm hiểu hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại địa phương...
27. Phát triển sản xuất nông nghiệp địa bàn...
28. Phát triển sản xuất và tiêu thụ… trên địa bàn…
29. Phát triển kinh tế hộ nông dân trên địa bàn…
30. Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn…
31. Phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn...
32. Phát triển mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn…
33. Giải pháp phát triển bền vững… trên địa bàn...
34. Phát triển/Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty...
35. Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty…
36. Thực trạng đầu tư phát triển tại công ty…
37. Phát triển/Giải pháp phát triển sản phẩm… tại công ty…
38. Phát triển/Giải pháp phát triển dịch vụ… tại …
39. Thực trạng rủi ro, ứng xử rủi ro, quản lý rủi ro trong sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,... ).
40. Phát triển sản xuất cây/con.
41. Nông thôn mới (các tiêu chí có thể là giao thông, thủy lợi, môi trường,..)
42. Các chương trình giảm nghèo tại địa phương
43. Các chương trình, chính sách về tín dụng
Reply
Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu hàng hóa
Các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả kênh phân phối
Chiến lược xây dựng/phát triển và quảng bá thương hiệu sản phẩm
Nghiên cứu phân khúc thị trường và giải pháp phát triển mở rộng thị trường
Phân tích nhu cầu/hành vi mua sắm của khách hàng tại siêu thị và các điểm bán lẻ truyền thống
Đo lường/đánh giá phản ứng/cảm nhận của khách hàng về chương trình chiêu thị (QC – KM – PR – PS) – hiệu quả của hoạt động chiêu thị
Phân tích cạnh tranh và hoạch định chiến lược cạnh tranh cho công ty
Phân tích hành vi tiêu dùng sản phẩm thương hiệu Việt và sản phẩm nhập khẩu – Lập kế hoạch/chiến lược/giải pháp Marketing hiệu quả
Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng/quản trị lực lượng bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty
Quản trị nhân sự và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
Quản trị các yếu tố đầu vào và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
Quản trị chất lượng sản phẩm hàng hóa – quy trình, giải pháp hoàn thiện sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm
Xây dựng kế hoạch kinh doanh/kế hoạch marketing cho công ty và giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch
Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp Marketing xúc tiến Chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao về nông thôn
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Đề thi môn Kinh tế nông nghiệp HK2 2016-2017 CTU Cafe 0 254 11/06/2017, 03:33 PM
Last Post: Cafe
  Kinh nghiệm một số nước về phát triển kinh tế bền vững Cafe 0 249 15/05/2017, 10:27 PM
Last Post: Cafe
  Cách viết luận văn tốt nghiệp - Lê Khương Ninh Cafe 0 330 11/05/2017, 05:50 PM
Last Post: Cafe