VN Business Forums - All within your reach

Danh mục đề tài gợi ý cho Sinh viên

1. Đánh giá quan hệ thương mại Việt nam với các nước ASEAN sau AFTA
2. Kinh nghiệm quốc tế trong việc sử dụng hiệu quả chính sách thương mại khi tham gia FTA.
3. Đẩy mạnh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (Global value chain – GVC) nhằm năng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp VN
4. Đánh giá tác động của Hiệp định thương mại tư do FTA Việt nam – EU đến nền kinh tế Việt Nam
5. Cơ hội thách thức đối với thị trường xuất khẩu Việt Nam khi ra đời Cộng đồng kinh tế ASEAN
6. Phân tích tác động của TPP đối với hoạt động XNK của Việt Nam.
7. Tác động của sự phát triển kinh tế Trung Quốc tới kinh tế toàn cầu
8. Tác động của Trung Quốc tới các nước ASEAN qua kênh thương mại quốc tế
9. Tác động của Trung Quốc tới các nước ASEAN qua kênh đầu tư quốc tế
10. Sự phát triển của nhóm nước BRIC (Brazil, Russia, India and China) với thương mại quốc tế
11. Tác động của điều kiện thương mại (term of trade) của Trung Quốc đối với một/các nước trong khối ASEAN
12. Chuỗi giá trị toàn cầu: cơ hội và thách thức cho sự phát triển
13. Đánh giá điều hành chính sách tỷ giá hối đoái của Trung quốc từ sau cuộc cải cách năm 1994
14. Sự ra đời và đánh giá vai trò của ngân hàng AIIB – ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng của Châu Á do Trung Quốc khởi xướng
15. Câu chuyện phá giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong T8/2015 và tác động của nó tới nền kinh tế Trung Quốc và các nước ở Châu á trong đó có Việt Nam như thế nào?
16. Tác động của các hiệp định thương mại đến xuất nhập khẩu việt nam
17. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại Vn
18. Các hiệp định thương mại đa biên của WTO và tác động đối với các nước thành viên
19. Áp dụng thuế chống bán phá giá trong thương mại quốc tế - Kinh nghiệm các nước và bài học đối với Việt Nam
20. Thực trạng và xu thế phát triển của Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khu vực ASEAN
21. Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) – Cơ hội và thách thức cho Việt Nam
22. Chiến lược sản xuất hướng vào xuất khẩu – Thực tiễn tại một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam
23. Trung gian thương mại trong hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam.
24. Thực tiễn áp dụng Incoterms trong Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế tại Việt Nam.
25. Vấn đề chuyển giá (transfer pricing) trong thương mại quốc tế.
26. Thực trạng và xu thế phát triển của hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khu vực Asean.
27. Hoạt động chuyển giá trong các công ty đa quốc gia tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp
28. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào ngày càng nhiều các FTA
29. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
30. Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại công ty XNK
31. Hoàn thiện và mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại
32. Đánh giá và nâng cao chất lượng quy trình thanh toán bằng L/C tại Ngân hàng thương mại
33. Hiện trạng và tiềm năng phát triển thị trường thẻ thanh toán quốc tế
34. Áp dụng UCP 600 trong giao dịch thanh toán bằng L/C
35. Các rào cản trong hoạt động thương mại quốc tế và giải pháp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam
36. Những mặt trái của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp.
37. Khủng hoảng tài chính và vấn đề kiểm soát dòng vốn quốc tế. Ứng dụng và giải pháp cho Việt Nam.
38. Giải pháp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ Thanh Toán Quốc Tế tại Doanh nghiệp XNK
39. Quy trình lập bộ chứng từ thanh toán quốc tế tại DN XNK
40. Giải pháp hạn chế rủi ro trong tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại
41. Quản lý Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng
42. Quy trình kiểm tra bộ chứng từ thanh toán trong thanh toán quốc tế tại Ngân Hàng
43. Nghiên cứu tác động của tỷ giá hối đoái trong thanh toán quốc tế
44. Giải pháp hoàn thiện trong thanh toán tín dụng L/C
45. Nghiên cứu áp dụng UCP 600 và ISBP 745 trong thanh toán quốc tế
46. Vai trò của môi trường pháp lý đối với hoạt động thanh toán quốc tế
47. Đánh giá hoạt động thương mại quốc tế tại Việt Nam hiện nay qua mô hình lực hấp dẫn.
48. Giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đài Loan vào Việt Nam.
49. Vận dụng học thuyết lợi thế so sánh vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
50. Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam sau khi gia nhập WTO: thực trạng và giải pháp
51. Chính sách kinh tế đối ngoại của Singapore: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
52. Cải thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam: thực trạng và giải pháp.
53. Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế tại Việt Nam một số giải pháp
54. Thực nghiệm học thuyết IRP và PPP với số liệu thực tế năm 2013 -2014
55. Lý thuyết và thực tế bộ ba bất khả thi ở Việt Nam
56. Giải pháp hạn chế nhập siêu từ Trung Quốc trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
57. Logistics và các giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hệ thống logistics toàn cầu.
58. Tranh chấp về tính hiệu lực của Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và giải pháp hạn chế tranh chấp đối với các thương nhân Việt Nam.
59. Tận dụng FTA (Hiệp định thương mại tự do), cơ hội phát triển cho xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam.
60. Gian lận trong thương mại quốc tế - Những vấn đề đặt ra cho các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu;
61. Sử dụng hiệu quả các sản phẩm tài trợ thương mại của ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh xuất nhập đối với các doanh nghiệp Việt Nam;
62. Sử dụng hiệu quả các sản phẩm tài trợ thương mại của ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập đối với các doanh nghiệp Việt Nam;
63. Kinh doanh XNK đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế - Thực trạng và giải pháp;
64. Hiệu quả sử dụng vốn FDI trong lĩnh vực XNK tại VN giai đoạn 2008-2015.
65. Đánh giá tác động của buôn lậu qua biên giới đến phát triển kinh tế của Việt Nam.
66. Sử dụng không gian chính sách thương mại còn lại sau các hiệp định FTA.
67. Đánh giá nhân tố tỷ giá tác động lên cán cân thương mại của Việt Nam.
68. Đánh giá tác động của việc phá giá đồng Nhân dân tệ lên thượng mại quốc tế của Việt Nam.
69. Các nhân tố tác động mục tiêu kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) ở Việt Nam
70. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thị trường mở ở Việt nam hiện nay
71. Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái tới hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam trong thời gian qua
72. Hiệu ứng truyền dẫn của tỷ giá hối đoái vào chỉ số giá nhập khẩu của Việt Nam
73. Mối quan hệ giữa các cú sốc bên ngoài nền kinh tế và cơ chế truyền dẫn tiền tệ tại Việt Nam
74. Đo lường hiệu ứng dẫn truyền lãi suất ở Việt Nam thông qua các mô hình Ardl, Ecm, Var
Reply
1. sử dụng Marketing của các doanh nghiệp Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.
2. sử dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.
3. Sử dụng mô hình SWOT dự báo môi trường kinh doanh của Việt Nam và các giải pháp Marketing phù hợp.
4. Marketing phá cách ở Việt Nam – Lý thuyết và thực tiễn.
5. Quan hệ công chúng (PR) của một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
6. Tổ chức hoạt động Marketing tại một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
7. Thương hiệu – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam trong cạnh tranh hội nhập.
8. Sử dụng Marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty…
9. Giải pháp hoàn thiện chương trình quảng cáo, khuyến mại của công ty…
10. Xu hướng Marketing ở Việt Nam.
11. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.
12. Siêu thị ở Hà Nội – Thực trạng và giải pháp.
13. Những giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của công ty…
14. Sử dụng Marketing trong xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp…
15. Chiến lược Marketing trong doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.
16. Chiến lược khai thác thị trường ngách - Thực trạng và giải pháp.
17. Giải pháp Marketng nhằm phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam.
18. Hoạt động Marketing toàn cầu – Giải pháp hữu hiệu để các doanh nghiệp Việt Nam xâm nhập thị trường thế giới.
19. Bán hàng đa cấp – Kênh phân phối mới tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.
20. Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc quản lý đổi mới và phát triển sản phẩm mới tại công ty…
21. Đổi mới dịch vụ chăm sóc khách hàng tại công ty… để phát huy lợi thế cạnh tranh.
22. Thực trạng hoạt động quảng cáo tại Việt Nam.
23. Thực trạng hoạt động PR tại Việt Nam.
24. Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi sử dụng các dịch vụ Ngân hàng của khách hàng cá nhân.
25. Chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
26. Chiến lược giá của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
27. Chiến lược quảng cáo của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
28. Chiến lược PR của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
29. Chiến lược xúc tiến của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
30. Chiến lược phân phối của doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường nội địa – Thực trạng và giải pháp.
31. Kinh nghiệm hoạt động Marketing của doanh nghiệp trên thế giới. Bài học đối với doanh nghiệp Việt Nam.
32. Xu hướng tiêu dùng thế kỉ 21
33. Thực trạng quảng cáo trên mạng
34. Thực trạng quảng cáo trên truyền hình
35. Thực trạng quảng cáo trên báo
36. Thực trạng quảng cáo trên tạp chí
37. Thực trạng quảng cáo trên các phương tiện giao thông
38. Các phương tiện quảng cáo hiện đại
39. Phong cách lãnh đạo……
40. Tâm lí người lao động tại…..
41. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại……
42. Hoàn thiện hoạt động bán lẻ tại …..
43. Hoàn thiện chính sách MKT tại …..
44. Giải pháp MKT nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại….
45. Giải pháp MKT đẩy mạnh hàng xuất khẩu sang thị trường…..của công ty……
46. Chiến lược MKT với việc mở rộng thị trường của công ty……..
47. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty…..
48. Hoạt động quảng cáo đối với công ty…..trong nền kinh tế thị trường.
49. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo tại ……
50. Hoàn thiện mối quan hệ khách hàng tại ……
51. Xây dựng và phát triển thương hiệu tại….
52. Bầu không khí tâm lý trong tập thể lao động
53. Mâu thuẫn trong tập thể lao động
54. Dư luận xã hội
55. Những phẩm chất tâm lý cần thiết của nhà quản lý trong nền kinh tế thị trường.
56. Quá trình ra quyết định và thực hiện quyết định quản lý
57. Những phẩm chất tâm lý cần thiết đối với người bán hàng.
58. Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng.
59. Đặc điểm tâm lý người mua hàng
60. Động cơ mua hàng
61. Vấn đề giá cả hàng hóa với tâm lý người tiêu dùng.
62. Vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
63. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhà nước.
64. Các yêu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
65. Nghiên cứu xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp.
66. Vấn đề đạo đức kinh doanh
67. Ảnh hưởng của các chuẩn mực đạo đức kinh doanh đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
68. Nghiên cứu văn hóa doanh nhân.
69. Ảnh hưởng của văn hóa doanh nhân tới việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
70. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá văn hóa doanh nhân trong nền kinh tế thị trường.
71. Sự phát triển của văn hóa Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
72. Phương hướng phát triển & một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Cty …
73. Hoạt động hội chợ thương mại tại Trung tâm hội chợ thuộc Cty Quảng Cáo & hội chợ thương mại (VINEXAD)
74. Hoạt động quảng cáo đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
75. Giải pháp Marketing hướng tới các mối quan hệ trong kinh doanh của Cty
76. Hoàn thiện hoạt động chào hàng & xúc tiến bán hàng tại Cty A
77. Tiến trình đàm phán gia nhập WTO của VN - Thực trạng & triển vọng
78. Văn hóa Mỹ & quá trình thâm nhập của (một nhãn hiệu/cty) vào thị trường Mỹ
79. Môi trường văn hóa Mỹ & những điều cần lưu ý khi tiếp cận với các doanh nhân Mỹ
80. Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ quảng cáo của Cty A
81. Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại Cty A.
82. Nghiên cứu các yếu tố cơ bản về thị trường A tại Việt Nam
83. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Cty A
84. Một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Cty A
85. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì & mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty A.
86. Xây dựng & quản trị hệ thống kênh tiêu thụ ở Cty A
87. Chiến lược về nhãn hiệu của Cty A
88. Ứng dụng Marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Cty A
89. Xây dựng một số giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình quảng cáo , khuyến mãi cho Cty A
90. Ảnh hưởng của cạnh tranh đến hoạt động Marketing sản phẩm X ở Cty A
91. Ứng dụng chính sách Marketing –Mix nhằm mở rộng thị trường của Cty A
92. Hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại tại Cty A
93. Nét “thống nhất trong đa dạng” của văn hóa truyền thống Đông Nam Á/Việt Nam.
94. Nghiên cứu các thành phần tạo nên giá trị của nhãn hiệu sản phẩm tại thị trường VN.
95. Nhu cầu, sự thỏa mãn của sinh viên và sự cam kết đối với nhà trường.
96. Vai trò của cạnh tranh cá nhân đối với xu hướng tiêu dùng thương hiệu quốc tế của người Việt nam.
97. Năng lực động và doanh nghiệp VN khi gia nhập WTO
98. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc của sinh viên mới ra trường.
99. Hoạch định tương tai của sinh viên hiện nay.
100. Thương hiệu cá nhân
101. Giao tiếp học đường hiện nay. Những vấn đề cần suy nghĩ.
102. Kỹ năng viết báo cáo thực tập.
103. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm……. tại công ty…….
104. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp……
105. Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của hệ thống xúc tiến hỗn hợp của công ty….
106. Ứng dụng marketing mix mở rộng thị trường (chè, cà phê…..) của công ty
107. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở công ty
108. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing ở doanh nghiệp….
109. Hoàn thiện chính sách giá nhằm thu hút khách đến……
110. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại công ty…
111. Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại công ty……
112. Đẩy mạnh công tác bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở công ty…
113. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics trong hoạt động phân phối tại công ty…..
114. Hoạt động marketing của các doanh nghiệp Việt Nam – thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu
115. Sự bành trướng kênh phân phối hiện đại thách thức hay cơ hội
116. Bảo chứng thương hiệu (Endorsement)
117. Khám phá thói quen mua sắm của mỗi vùng miền ở Việt Nam
118. Online marketing (marketing trực tuyến) – chìa khoá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
119. Thời của các giao dịch mua bán và sáp nhập (M & A) “nội địa”
120. Marketing theo vùng miền
121. Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng
122. Những biện pháp marketing nhằm chinh phục trái tim giới trẻ
123. Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng năm 2010….
124. Vai trò của Văn hóa trong việc xây dựng chiến lược marketing quốc tế.
125. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing quốc tế.
126. Vấn đề truyền thông trong Marketing quốc tế (Chọn một công ty và phân tích)
127. Giải pháp nào cho các doanh nghiệp Việt Nam (dầy dép/ thủy sản) tránh khỏi tình trạng bị áp thuế chống bán phá giá khi thâm nhập vào các thị trường nước ngoài như Châu Âu, Mỹ...
128. Chiến lược marketing sản phẩm của công ty Piagio Việt Nam.
129. Cấu trúc thị trường và sự khác biệt về giá. Phân tích công ty KFC.
130. Tâm lý tiêu dùng và quyết định lựa chọn kênh phân phối, Phân tích công ty KFC.
131. Giao tiếp trong cung ứng dịch vụ - Những tư duy hướng về khách hàng.
132. Phát triển mối quan hệ với khách hàng
133. Thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp tại Việt Nam (trên thế giới).
134. Mua hàng trực tuyến - xu hướng tiêu dùng hiện đại.
135. Kĩ năng thích ứng của sinh viên mới ra trường với môi trường làm việc mới - thực trạng và giải pháp.
136. Marketing quan hệ - xu hướng marketing hiện đại.
137. Nghiên cứu hành vi sử dụng các dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân.
138. Sử dụng mô hình SWOT dự báo môi trường kinh doanh của Việt Nam và các giải pháp Marketing phù hợp.
139. Xác định thị trường mục tiêu - Lý thuyết và thực tiễn.
140. Quan hệ công chúng (PR) của một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
141. Tổ chức hoạt động Marketing tại một số doanh nghiệp nước ngoài. Bài học kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
142. Xu hướng Marketing ở Việt Nam.
143. Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh trong ngành dịch vụ.
144. Những phẩm chất cần thiết đối với người bán hàng.
145. Vấn đề giá cả hàng hóa với tâm lý người tiêu dùng.
146. Hoạt động quảng cáo đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
146. Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng sản phẩm thương hiệu quốc tế của người Việt nam
Reply
1. Sử dụng Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp… trong hội nhập kinh tế quốc tế.
2. Hoàn thiện các công cụ của chiến lược Marketing tại doanh nghiệp...
3. Chính sách sản phẩm mới – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty… trong cạnh tranh và hội nhập.
4. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty…
5. Chiến lược sản phẩm của công ty… - Thực trạng và giải pháp.
6. Chiến lược giá của công ty… - Thực trạng và giải pháp.
7. Hoàn thiện và phát triển hệ thống phân phối hiện đại tại công ty…
8. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo tại…
9. Thương hiệu – Yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp … trong cạnh tranh hội nhập.
10. Sử dụng Marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty…
11. Giải pháp hoàn thiện chương trình quảng cáo, khuyến mại của công ty…
12. Giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty…
13. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Siêu thị … ở Hà Nội
14. Những giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm của công ty…
15. Sử dụng Marketing trong xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp…
16. Chiến lược Marketing trong doanh nghiệp…- Thực trạng và giải pháp.
17. Hoạt động Marketing của công ty… - Thực trạng và giải pháp.
18. Xây dựng thương hiệu tại công ty… - Nền tảng để phát triển doanh nghiệp.
19. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch Marketing tại công ty…
20. Vận dụng Marketing quốc tế nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và phát triển mặt hàng… tại thị trường EU của công ty…
21. PR – Công cụ để công ty… xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
22. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại……
23. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty…Thực trạng và giải pháp
24. Hoàn thiện hoạt động bán lẻ tại …..
25. Hoàn thiện chính sách MKT tại …..
26. Giải pháp MKT nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại….
27. Giải pháp MKT đẩy mạnh hàng xuất khẩu sang thị trường…..của công ty……
28. Hoàn thiện chính sách MKT quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu sp….. tại công ty…..
29. Chiến lược MKT với việc mở rộng thị trường của công ty……..
30. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty…..
31. Hoạt động quảng cáo đối với công ty…..trong nền kinh tế thị trường.
32. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo tại ……
33. Hoàn thiện mối quan hệ khách hàng tại ……
34. Xây dựng và phát triển thương hiệu tại….
35. Quá trình ra quyết định và thực hiện chiến lược Marketing của công ty…
36. Phương hướng phát triển & một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Cty …
37. Khách hàng & biện pháp thu hút khách hàng ở Cty A
38. Hoạt động hội chợ thương mại tại Trung tâm hội chợ thuộc Cty Quảng Cáo & hội chợ thương mại (VINEXAD)
39. Giải pháp Marketing hướng tới các mối quan hệ trong kinh doanh của Cty
40. Nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ quảng cáo của Cty A
41. Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại Cty A.
42. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Cty A
43. Một số giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của Cty A
44. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì & mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty A.
45. Xây dựng & quản trị hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm tại Cty A
46. Ứng dụng Marketing trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở Cty A
47. Giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình quảng cáo , khuyến mãi cho Cty A
48. Ứng dụng chính sách Marketing –Mix nhằm mở rộng thị trường của Cty A
49. Nghiên cứu các thành phần tạo nên giá trị của thương hiệu sản phẩm tại thị trường VN của công ty...
50. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm……. tại công ty…….
51. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp……
52. Các giải pháp nhằm nâng cao họat động xúc tiến hỗn hợp của công ty….
53. Ứng dụng marketing mix nhằm mở rộng thị trường của công ty
54. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại công ty
55. Xây dựng và hoàn thiện chiến lược marketing tại doanh nghiệp….
56. Hoàn thiện chính sách giá nhằm thu hút khách hàng……
57. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại công ty…
58. Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại công ty……
59. Đẩy mạnh công tác bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ tại công ty…
60. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics trong hoạt động phân phối tại công ty…..
61. Nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng hàng hoá tại công ty…..
62. Giải pháp marketing cho các sản phẩm mới của...
63. Giải pháp xây dựng lòng trung thành của khách hàng...
64. Quản trị hoạt động xúc tiến thương mại trong xây dựng và phát triển thương hiệu tại công ty….
65. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu sản phẩm… sang thị trường…
66. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới bán hàng tại công ty….
67. Phương hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mặt hàng (sản phẩm) của công ty….vào thị trường…..
68. Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty….
69. Một số giải pháp nâng cao khả năng quản trị logistics tại công ty….
70. Giải pháp xây dựng chính sách giá hiệu quả cho các sản phẩm xuất khẩu Việt Nam.
71. Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.
72. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông của một công ty quốc tế trên thị trường Việt Nam.
73. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động liên doanh giữa Việt nam và đối tác nước ngoài.
74. Giải pháp dành lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt nam (may mặc, tiêu dùng…) so với đối thủ nước ngoài trên thị trường nội địa.
75. Quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty A
76. Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành Z hoặc công ty X
77. Nâng cao và hoàn thiện các hoạt động hậu mãi của doanh nghiệp …
78. Thực trạng và giải pháp hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp …
79. Xây dựng và quản lý hệ thống chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp …
Reply
1. Sử dụng các phuơng pháp dự báo nhu cầu sản phẩm của doanh nghiệp
2. Hoàn thiện Công tác xây dựng kế hoạch hàng năm của doanh nghiệp
3. Hoàn thiện Công tác hoạch định tổng hợp
4. Hoàn thiện Công tác quản lí vật tư của doanh nghiệp
5. Hoàn thiện Công tác quản lí nguyên vật liệu của doanh nghiệp
6. Hoàn thiện Công tác quản lí hàng tồn kho của doanh nghiệp
7. Hoàn thiện Công tác quản lí hàng dự trữ của doanh nghiệp
8. Hoàn thiện công tác quản lí công suất trong doanh nghiệp
9. Hoàn thiện công tác định vị doanh nghiệp
10. Đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp
11. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp.
12. Ảnh hưởng của văn hóa dân tộc trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp
13. Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh theo quan điểm của Edgar H. Schein
14. Vấn đề quản lý‎ sự thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp
15. Nghiên cứu Văn hóa trong hoạt động quảng cáo
16. Văn hóa trong quá trình xây dựng Thương hiệu
17. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
18. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động
19. Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại DN…
20. Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp
21. Ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý xã hội đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
22. Giải pháp xây dựng bầu không khí tâm lý trong tập thể lao động tại doanh nghiệp…
23. Tìm hiểu tâm lý khách hàng trước khi doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mới.
24. Tìm hiểu mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
25. Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp – thực trạng và giải pháp
26. Các phẩm chất đạo đức của người bán hàng
27. Đặc điểm Tâm lý người lao động Việt Nam hiện nay
28. Bồi dưỡng phẩm chất tâm lý của nhà quản lý trong nền kinh tế cạnh tranh
29. Xây dựng/ Hoàn thiện hệ thống thông tin trong tổ chức
30. Công tác lập kế hoạch trong tổ chức
31. Hoạt động kiểm soát của doanh nghiệp
32. Phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
33. Một số giải pháp, hoàn thiện, nâng cao chất lượng của các loại hình doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001/2008, HACCP, ISO 14000...
34. Đánh giá/ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam
35. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
36. Hoạt động hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
37. Hoàn hiện bộ máy quản trị của doanh nghiệp
38. Ứng dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter phân tích thực trạng cạnh tranh của doanh nghiệp
39. Ứng dụng ma trận SWOT hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
40. Định hướng phát triển cho doanh nghiệp trong nền kinh tế cạnh tranh
41. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp
42. Sử dụng mô hình 6M để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
43. Xác định và bồi dưỡng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
44. Xác định chuỗi giá trị tại các doanh nghiệp hiện nay
45. Hoàn thiện công tác phân tích công việc trong doanh nghiệp
46. Hoàn thiện công tác đào tạo/phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
47. Hoàn thiện công tác tiền lương, thưởng trong doanh nghiệp
48. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp
49. Hoàn thiện việc quản lý các quan hệ lao động trong doanh nghiệp
50. Hoàn thiện công tác tạo động lực trong doanh nghiệp
Reply
DANH MỤC GỢI Ý
CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHÓA LUẬN, CHUYÊN ĐỀ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
A. Quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, lập kế hoạch kinh doanh, Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị chuỗi cung ứng
1. Công tác dự báo nhu cầu sản phẩm của doanh nghiệp
2. Công tác hoạch định tổng hợp
3. Công tác quản lí vật tư của doanh nghiệp
4. Công tác quản lí nguyên vật liệu của doanh nghiệp
5. Công tác quản lí hàng tồn kho của doanh nghiệp
6. Công tác quản lí hàng dự trữ của doanh nghiệp
7. Công tác điều độ sản xuất tại doanh nghiệp
8. Áp dụng phương pháp quản trị 5S tại doanh nghiệp
9. Áp dụng phương pháp quản trị sản xuất tinh gọn tại doanh nghiệp
10. Mô hình quản trị kiểu công ty "Mẹ-con", thực trạng và giải pháp
11. Quyết định của nhà quản trị - thực trạng và giải pháp
12. Xây dựng/ Hoàn thiện hệ thống thông tin trong tổ chức
13. Công tác lập kế hoạch trong tổ chức
14. Vận dụng các lý thuyết quản trị vào quản trị tổ chức
15. Quyền lực trong tổ chức – thực trạng và giải pháp
16. Các vấn đề về kiểm soát trong tổ chức.
17. Vấn đề điều khiển trong tổ chức
18. Quản trị chất lượng của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001/2008, HACCP, ISO 14000
19. Đánh giá, phân tích mô hình quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp
20. Chuỗi cung ứng / Chuỗi giá tri toàn cầu của sản phẩm lúa gạo/ may mặc/ thủy sản/ cà phê….
21. Công tác quản trị logistics
22. Ứng dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter phân tích thực trạng cạnh tranh trong ngành…
23. Ứng dụng ma trận SWOT hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
24. Vận dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong thực hiện chiến lược
25. Vận dụng ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược kinh doanh
26. Xác định mô hình dự trữ tối ưu cho doanh nghiệp
27. Xác định chuỗi giá trị tại các doanh nghiệp hiện nay

B. Chiến lược kinh doanh
1. Xây dựng/ Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty…
2. Phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp
3. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
4. Chiến lược cạnh tranh của công ty
5. Chiến lược cạnh tranh cho dòng sản phẩm của công ty
6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm
7. Phân tich đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp
8. Sử dụng mô hình 6M để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
9. Xác định và bồi dưỡng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
10. Chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hoá
11. Đánh giá/ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam
12. Phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
C. Quản trị nhân sự và Nghệ thuật lãnh đạo
1. Công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
2. Công tác đào tạo/phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp
4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự
5. Vấn đề đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ
6. Xung đột trong tập thể lao động – thực trạng và giải pháp
7. Vấn đề tạo động lực làm việc/ lao động trong doanh nghiệp
8. Áp dụng các phong cánh lãnh đạo trong việc tạo đông lực cho người lao động
9. Công tác tạo động lực trong doanh nghiệp
10. Công tác tiền lương, thưởng trong doanh nghiệp
11. Quản lý các quan hệ lao động trong doanh nghiệp
12. Công tác phân tích công việc trong doanh nghiệp
13. Công tác đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp
14. Vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
15. Phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng
16. Phân tích và đánh giá các yếu tố duy trì quan hệ khách hàng
D. Khởi sự doanh nghiệp
1. Nhận diện cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
2. Vấn đề khởi sự và tạo lập một doanh nghiệp
3. Kế hoạch kinh doanh để khởi sự một doanh nghiệp
4. Phân tích thị trường và các vấn đề về marketing khi khởi sự
5. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công của doanh nghiệp mới khởi sự
6. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong nền kinh tế cạnh tranh
E. Văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, tâm lý khách hàng
1. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp.
2. Ảnh hưởng của văn hóa dân tộc trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp
3. Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh theo quan điểm của Edgar H. Schein
4. Vấn đề quản lý‎ sự thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp trong nền kinh tế cạnh tranh.
5. Nghiên cứu Văn hóa trong hoạt động quảng cáo
6. Văn hóa trong quá trình xây dựng Thương hiệu
7. Văn hóa trong hoạt động Marketing
8. Văn hóa doanh nhân
9. Phát triển văn hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
10. Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp
11. Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp – thực trạng và giải pháp
12. Nhận diện các dấu hiệu rạn nứt của văn hóa tổ chức – thực trạng và giải pháp
13. Xác lập các yếu tố cơ bản về văn hóa công ty
14. Đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
15. Các phẩm chất đạo đức của người bán hàng
16. Tác động của các yếu tố tâm lý xã hội đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
17. Xây dựng bầu không khí tâm lý trong tập thể lao động
18. Nghiên cứu tâm lý trong việc ra quyết định quản lý
19. Nghiên cứu tâm lý khách hàng
20. Đặc điểm Tâm lý người lao động Việt Nam hiện nay
21. Phẩm chất tâm lý của nhà quản lý trong nền kinh tế cạnh tranh
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ MARKETING
1. Thiết kế sản phẩm mới cho doanh nghiệp
2. Thiết kế bố trí sản xuất tại doanh nghiệp
3. Công tác quản trị quan hệ khách hàng tại doanh nghiệp
4. Kênh phân phối sản phẩm
5. Công tác quản trị bán hàng
6. Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng
7. Công tác quản lý và chăm sóc khách hàng
8. Công tác đào tạo và huấn luyện đội ngũ bán hàng, chuyên viên tư vấn
9. Nâng cao chất lượng dịch vụ của hoạt động bán hàng trực tuyến
10. Hoạt động marketing của doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương mại
11. Nghiên cứu khả năng thích ứng sản phẩm của công ty đa (xuyên quốc gia) khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam
12. Ứng dụng mô hình 5 khoảng cách trong quản lý chất lượng dịch vụ
13. Giải pháp Marketing-Mix để nâng cao chất lượng sản phẩm và vị thế cạnh tranh
14. Sử dụng marketing hướng nội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
15. Mở rộng mạng lưới kênh phân phối thông qua mô hình nhượng quyền kinh doanh
16. Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông qua mạng xã hội
17. Giải pháp marketing nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh/ mở rộng thị trường/nâng cao khả năng cạnh tranh
18. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing
19. Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới/đổi mới sản phẩm
20. Hoạt động truyền thông/quảng cáo
21. Hiệu quả của Marketing online/Marketing trực tuyến
22. Chiến lược phát triển thương hiệu
Reply
DANH SÁCH GỢI Ý ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ, KHOÁ LUẬN
A- Đề xuất đề tài chuyên đề:
I. Chuyên ngành Tài chính
1. Nâng cao hiệu quả công tác xác định giá trị DN tại tổ chức định giá X.
2. Nâng cao hiệu quả định giá doanh nghiệp trong việc cổ phần hóa tại DNNN “X” -
3. Hoàn thiện phương pháp định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.
4. Nâng cao chất lượng định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.
5. Hoàn thiện tổ chức hoạt động định giá bất động sản (máy móc thiết bị/chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.
6. Hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn M&A tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá ABC/ hoặc ở công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
7. Hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
8. Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
9. Hoàn thiện hoạt động thẩm định giá trị tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
10. Hoàn thiện phương pháp định giá (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
11. Nâng cao chất lượng định giá tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.

12. Công tác tổ chức hoạt động định giá tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
13. Hoàn thiện phương pháp định giá tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
14. Nâng cao chất lượng định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
15. Hoàn thiện các phương pháp thực hiện mua bán, sáp nhập ngân hàng tại NHTM A 16.Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác định giá BĐS trong hoạt động cho vay tại
NHTM A
17. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại DN A.
18. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại DN B. 19.Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp C.
20.Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán tại DN D. 21.Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản lưu động tại công ty X.
22.Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý hàng tồn kho tại công ty A. 23.Công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty X - Thực trạng và giải pháp. 24.Quản lý tiền mặt tại Công ty A - Thực trạng và giải pháp.
25.Quản lý tiền các khoản phải thu tại Công ty S - Thực trạng và giải pháp. 26.Quản trị TSCĐ tại Công ty Z – Thực trạng và giải pháp
27. Giải pháp tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty B.
28. Quản trị rủi ro tài chính tại DN X - Thực trạng và giải pháp
29. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty Z.
30. Hoàn thiện chính sách phân chia lợi tức cổ phần tại CTCP X.
31. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính phục vụ cho hoạt động quản trị tại DN A.

32. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp - Thực trạng và giải pháp tại DN X.
33. Cơ cấu vốn tại công ty A – Thực trạng và giải pháp
34. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của DN X trong điều kiện hội nhập.
35. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN X trong điều kiện hội nhập.
36. Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán tại DN Z.
37. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty A.
38. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vật tư – hàng hóa tại Công ty X.
39. Giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển tại DN X.
40. Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại DN X.
41. Quản trị tài sản ngắn hạn tại DN Y – Thực trạng và giải pháp
42. Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại DN A – Thực trạng và giải pháp.
43. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính tại doanh nghiệp A.
44. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh việc cổ phần hóa tại Công ty X.
45. Nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty X.
46. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo và hoạch định tài chính tại DN X.
47. Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Công ty Y.
48. Phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty A - Thực trạng và giải pháp.
49. Nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính tại Công ty B.
50. Giải pháp nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng doanh thu của DN A.
51. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tại doanh nghiệp X.
52. Quản trị tài sản vô hình tại Công ty X - Thực trạng và giải pháp
53. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTM A.

54. Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTM A.
55. Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP VN trong điều kiện hội nhập.
56. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính (thuộc ngân hàng X).
II. Chuyên ngành chứng khoán
1. Nâng cao hiệu quả và an toàn cho hoạt động tín dụng tại Công ty chứng khoán A…
2. Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ tại Công ty chứng khoán A, …
3. Các nhân tố tác động đến hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
4. Xây dựng hệ thống tiêu chí cảnh báo sớm rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán A, B, C, …
5. Giải pháp gia tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
6. Xây dựng mạng lưới khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
7. Lượng hoá những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ trung thành của khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
8. Phát triển dịch vụ hỗ trợ vốn tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
9. Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
10. Đa dạng hoá sản phẩm tài chính tại Công ty chứng khoán A, B, C, … - Thực trạng và giải pháp
11. Quản trị danh mục đầu tư khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, … - Thực trạng và giải pháp
12. Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty chứng khoán A, B, C, … trong điều kiện hội nhập quốc tế
13. Tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và Công ty chứng khoán A, B, C, …

14. Quản lý rủi ro thị trường trong hoạt động ký quỹ tại Công ty chứng khoán A, B, C,

15. Nâng cao hiệu quả các nghiệp vụ hỗ trợ giao dịch tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
16. Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu đối với hoạt động tự doanh tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
17. Nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại công ty tài chính A, B, C…
18. Khảo sát mối tương quan giữa giao dịch ký quỹ và doanh thu từ hoạt động môi giới của công ty chứng khoán( SSI, VNdirect, FPT…)
19. Khảo sát mối tương quan giữa giao dịch ký quỹ và mức độ rủi ro trong hoạt động của công ty chứng khoán(SSI, VnDirect,FPT….)
20. Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến hoạt động hỗ trợ vốn tại CTCK A, B, C…
21. Phát triển Quỹ đầu tư ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam
22. Quỹ đầu tư tư nhân (Private Equity) – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
23. Quỹ hưu trí - Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
24. Tác động của hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư các quỹ ETF nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam
25. Hoàn thiện xây dựng chiến lược đầu tư tại quỹ đầu tư A, B, C…
26. Quản trị rủi ro tại quỹ đầu tư A, B, C,…
27. Ảnh hưởng của TPP đến hoạt động đầu tư của các quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam
28. Đánh giá vai trò của UBCKNN trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam
29. Vai trò của UBCKNN đối với minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán VN.
30. Vai trò của trung tâm lưu ký thanh toán bù trừ đối với quản trị rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam

31. Vai trò SGDCK đối với việc xây dựng và phát triển các sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán VN.
32. Hiệu quả hoạt động của SGDCK Hà Nội/Tp HCM và vai trò đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
33. Nâng cao vai trò quản lý phát hành của UBCKNN
34. Nâng cao vai trò thanh tra giám sát của UBCKNN
35. Phát triển các sản phẩm dịch vụ tại SGDCK Hà Nội/Tp HCM
36. Xây dựng và phát triển Hợp đồng tương lai chỉ số trếnGDCK Hà Nội
37. Đánh giá quá trình tái cấu trúc SGDCK Hà Nội/Tp HCM trong thời gian qua.
38. Hoàn thiện và phát triển hệ thống cảnh báo sớm giao dịch tại SGDCK Hà Nội/TpHCM

B- Đề xuất đề tài khóa luận:
I. Chuyên ngành Tài chính
1. Nâng cao hiệu quả công tác xác định giá trị DN tại tổ chức định giá X.
2. Nâng cao hiệu quả định giá doanh nghiệp trong việc cổ phần hóa tại DNNN “X” -
3. Hoàn thiện phương pháp định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.
4. Nâng cao chất lượng định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.
5. Hoàn thiện tổ chức hoạt động định giá bất động sản (máy móc thiết bị/chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.
6. Hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn M&A tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá ABC/ hoặc ở công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
7. Hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.

8. Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
9. Hoàn thiện hoạt động thẩm định giá trị tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
10. Hoàn thiện phương pháp định giá (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
11. Nâng cao chất lượng định giá tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
12. Công tác tổ chức hoạt động định giá tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
13. Hoàn thiện phương pháp định giá tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
14. Nâng cao chất lượng định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
15. Hoàn thiện các phương pháp thực hiện mua bán, sáp nhập ngân hàng tại NHTM A 16.Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác định giá BĐS trong hoạt động cho vay tại
NHTM A
17. Nâng cao hiệu quả công tác định giá doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam hiện nay
18. Nâng cao chất lượng định giá các khoản nợ trong quá trình cổ phần hóa DNNN.
19. Hoàn thiện phương pháp so sánh trong định giá Bất động sản/MMTB tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.
20. Hoàn thiện phương pháp chi phí trong định giá bất động sản/MMTB tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.
21. Hoàn thiện phương pháp thu nhập trong định giá bất động sản/MMTB tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.

22. Hoàn thiện phương pháp thặng dư trong định giá bất động sản tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.
23. Nâng cao chất lượng định giá bất động sản tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.
24. Nâng cao chất lượng định giá máy móc thiết bị tại các công ty định giá/NHTM ở Việt Nam hiện nay.
25. Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại các công ty định giá/chứng khoán ở Việt Nam hiện nay.
26. Nâng cao hiệu quả việc định giá quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp/ văn phòng thương mại/ đất dự án của các công ty định giá/NHTM hiện nay.
27. Hoàn thiện phương pháp xác định giá trị thương hiệu ở Việt Nam.
28. Nâng cao chất lượng tổ chức công tác định giá tài sản tại các công ty định giá/ngân hàng thương mại....ở Việt Nam hiện nay. thực trạng và giải pháp.
29. Định giá bất động sản trong hoạt động phát mại, thanh lí tài sản tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay.
30.49. Nâng cao chất lượng định giá tài sản (BĐS, MM/TB) phục vụ công tác xét xử tòa án tại các công ty định giá ở Việt Nam.
31. Định giá doanh nghiệp trong hoạt động thoái vốn khỏi các DN Nhà nước 32.Định giá doanh nghiệp trong hoạt động M&A ở Việt nam.
33.Định giá BĐS trong hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản ở Việt nam hiện nay
34. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại DN ...
35. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại DN ... 36.Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp ...
37. Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán tại DN ...
38. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty ... 39.Công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty ... - Thực trạng và giải pháp

40. Công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp.
41. Quản trị tiền mặt tại Công ty X - Thực trạng và giải pháp.
42. Giải pháp tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty ...
43. Các giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu tại công ty ...
44. Hoàn thiện chính sách phân chia lợi tức cổ phần tại CTCP X.
45. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính phục vụ cho hoạt động quản trị tại DN ...
46. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty X. Thực trạng và giải pháp.
47. Cơ cấu vốn tại công ty A - Thực trạng và giải pháp
48. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của DN X trong điều kiện hội nhập.
49. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN X trong điều kiện hội nhập.
50. Một số giải pháp đảm bảo an toàn tài chính tại DN Z trong điều kiện hội nhập.
51. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty A.
52. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý vật tư – hàng hóa tại Công ty X.
53. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại DN K.
54. Huy động vốn tại DN ...Thực trạng và giải pháp.
55. Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho thuê tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Công ty cho thuê tài chính A.
56. Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản ngắn hạn tại DN Y.
57. Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại DN A - Thực trạng và giải pháp.
58. Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp A- Thực trạng và giải pháp.
59. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính tại doanh nghiệp A.
60. Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công ty Y.

61. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh việc cổ phần hóa các DNNN (hoặc một DN, hoặc các DN của một ngành cụ thể)..
62. Giải pháp hoàn thiện (nâng cao chất lượng) công tác dự báo và hoạch định tài chính tại công ty X.
63. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Công ty Y.
64. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty B.
65. Giải pháp tài chính nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng doanh thu của DN A.
66. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính đối với các dự án đầu tư dài hạn tại DN ...
67. Quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ thuế tại công ty X
68. Công tác kiểm tra, thanh tra thuế theo kỹ thuật quản lý rủi ro trong điều kiện tự tính, tự khai, tư nộp thuế ở Việt Nam.
69. Quản lý thuế X tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp
70. Thâm hụt NSNN – Thực trạng và giải pháp xử lý ở Việt Nam
71. Sử dụng các học thuyết cấu trúc vốn trong quyết định tài trợ tại doanh nghiệp X.
72. Hiện tượng chuyển giá trong các DN FDI tại VN - Thực trạng và giải pháp
73. Hoàn thiện chính sách chi trả cổ tức của các CTCP tại Việt Nam
74. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
75. Chính sách tài chính với việc tạo động lực cho các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội.
76. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập.
77. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
78. Ảnh hưởng của lãi suất đến nợ công và bài học khuyến nghị cho quản lý nợ công tại Việt Nam.

79. Xây dựng chính sách cổ tức của NHTMCP A
80. Quản lý tài chính của NHTMCP A
81. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTM A.
82. Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTM A.
83. Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP VN trong điều kiện hội nhập.
84. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính (thuộc ngân hàng X)
II. Chuyên ngành chứng khoán
1. Kiểm định mức độ hiệu quả thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở Lý thuyết thị trường hiệu quả.
2. Lý luận và thực tiễn về giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
3. Ảnh hưởng của tin đồn đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4. Lượng hoá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam.
5. Phát triển hệ thống chỉ số chứng khoán cho các nhà đầu tư thụ động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
6. Lượng hoá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định phân bổ tài sản của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
7. Vai trò của ngân hàng thương mại đối với phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam
8. Huy động vốn của Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế - Thực trạng và giải pháp

9. Xây dựng mạng an toàn tài chính (Financial safety net) trong hoạt động của hệ thống các định chế tài chính tại Việt Nam
10. Hoạt động ngân hàng ngầm (Shadow banking) trên thị trường tài chính Việt Nam
11. Tăng cường công khai thông tin trên thị trường chứng khoán
12. Xây dựng bộ chỉ số giá cổ phiếu theo ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam
13. Xây dựng và phát triển thị trường chứng quyền ở Việt Nam
14. Niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài – Thực trạng và giải pháp
15. OTC- Kinh nghiệm thế giới và mô hình hoạt động cho thị trường chứng khoán Việt Nam
16. Phát triển thị trường trái phiếu chuyển đổi ở Việt Nam
17. Lượng hoá mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam
18. Ảnh hưởng của các chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam
19. Giải pháp hình thành và phát triển tổ chức định mức tín nhiệm ở Việt Nam
20. Xây dựng mô hình mạng công bố thông tin cho SGDCK
21. Xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán tại TTGDCK TP. HCM
22. Bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu tại VN - Thực trạng và giải pháp
23. Ảnh hưởng của TPP đến thị trường tài chính Việt Nam
24. Tự do hoá dòng vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
25. Đánh giá mức ngại rủi ro của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam

26. Ứng dụng chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
27. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
28. Nhận diện rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
29. Lượng hoá rủi ro hệ thống trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
30. Sử dụng hệ số Beta trong xác định rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (hoặc rủi ro của cổ phiếu ngành bất động sản, thủy sản, dầu khí)
31. Sử dụng mô hình Z-score trong xác định rủi ro đối với các cổ phiếu niêm yết ở Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
32. Phát triển Quỹ đầu tư ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam
33. Quỹ đầu tư tư nhân (Private Equity) – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
34. Quỹ hưu trí - Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
35. Tác động của hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư các quỹ ETF nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam
36. Đầu tư theo danh mục chỉ số - Lý thuyết và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
37. Quản lý danh mục đầu tư khách hàng cá nhân tại các Công ty chứng khoán ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
38. Lượng hoá ảnh hưởng các hoạt động phụ trợ của công ty chứng khoán cho nhà đầu tư – Khuyên nghị chính sách
39. Giải pháp xây dựng các chỉ tiêu an toàn tài chính đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam.
40. Đo lường chất lượng dịch vụ tại các công ty chứng khoán ở Việt Nam
41. Quản lý mức vốn khả dụng cho tại các công ty chứng khoán Việt Nam
42. Cơ sở khoa học xây dựng và phát triển tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán tại VN
Reply
DANH SÁCH GỢI Ý ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN

BỘ MÔN: ĐGTS & MBSNDN
1. Các phương pháp định giá thương hiệu và áp dụng tại Việt Nam.
2. Nâng cao chất lượng định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty chứng khoán/thẩm định giá/ngân hàng A.
3. Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
4. Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X.
5. Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá DN tại tổ chức định giá X.
6. Hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại công ty thẩm định giá/chứng khoán/kiểm toán X.
7. Hoàn thiện hoạt động thẩm định giá trị tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
8. Hoàn thiện phương pháp định giá tài sản vô hình tại công ty thẩm định giá A.
9. Hoàn thiện các phương pháp thực hiện mua bán, sáp nhập ngân hàng tại NHTM A
10. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác định giá BĐS trong hoạt động cho vay tại NHTM A.
11. Nâng cao hiệu quả công tác định giá doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam hiện nay.
12. Giải pháp tháo gỡ khó khăn khi định giá các khoản nợ trong quá trình cổ phần hóa DNNN.
13. Nâng cao hiệu quả việc định giá quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp/ văn phòng thương mại/ đất dự án của các công ty định giá/NHTM hiện nay.
14. Định giá bất động sản trong hoạt động phát mại, thanh lí tài sản tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay – thực trạng và giải pháp.
15. Nâng cao chất lượng định giá tài sản (BĐS, MM/TB) phục vụ công tác xét xử tòa án tại các công ty định giá ở Việt Nam.
16. Định giá BĐS trong hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản ở Việt nam hiện nay.
BỘ MÔN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
NHÓM ĐỀ TÀI VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Kiểm định mức độ hiệu quả thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở Lý thuyết thị trường hiệu quả.
2. Lý luận và thực tiễn về giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
3. Ảnh hưởng của tin đồn đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4. Lượng hoá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam.
5. Phát triển hệ thống chỉ số chứng khoán cho các nhà đầu tư thụ động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
6. Lượng hoá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định phân bổ tài sản của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
7. Vai trò của ngân hàng thương mại đối với phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam
8. Huy động vốn của Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế - Thực trạng và giải pháp
9. Xây dựng mạng an toàn tài chính (Financial safety net) trong hoạt động của hệ thống các định chế tài chính tại Việt Nam
10. Hoạt động ngân hàng ngầm (Shadow banking) trên thị trường tài chính Việt Nam
11. Tăng cường công khai thông tin trên thị trường chứng khoán
12. Xây dựng bộ chỉ số giá cổ phiếu theo ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam
13. Xây dựng và phát triển thị trường chứng quyền ở Việt Nam
14. Niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài – Thực trạng và giải pháp
15. OTC- Kinh nghiệm thế giới và mô hình hoạt động cho thị trường chứng khoán Việt Nam
16. Phát triển thị trường trái phiếu chuyển đổi ở Việt Nam
17. Lượng hoá mức độ bất cân xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam
18. Ảnh hưởng của các chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam
19. Giải pháp hình thành và phát triển tổ chức định mức tín nhiệm ở Việt Nam
20. Xây dựng mô hình mạng công bố thông tin cho SGDCK
21. Xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán tại TTGDCK TP. HCM
22. Bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu tại VN - Thực trạng và giải pháp
23. Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng hội nhập tài chính
24. Tự do hoá dòng vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
25. Giao dịch xuyên biên giới (Cross-border trading) và gợi ý cho TTCK Việt Nam
26. Đánh giá tác động của các nhân tố tới giá cổ phiếu của doanh nghiệp sau niêm yết
NHÓM ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ RỦI RO
1. Đánh giá mức ngại rủi ro của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam
2. Ứng dụng chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
3. Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
4. Nhận diện rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
5. Lượng hoá rủi ro hệ thống trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
6. Sử dụng hệ số Beta trong xác định rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (hoặc rủi ro của cổ phiếu ngành bất động sản, thủy sản, dầu khí)
7. Sử dụng mô hình Z-score trong xác định rủi ro đối với các cổ phiếu niêm yết ở Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
NHÓM ĐỀ TÀI QUỸ ĐẦU TƯ
1. Phát triển Quỹ đầu tư ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam
2. Quỹ đầu tư tư nhân (Private Equity) – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
3. Quỹ hưu trí - Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
4. Tác động của hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư các quỹ ETF nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam
5. Đầu tư theo danh mục chỉ số - Lý thuyết và ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
6. Phát triển loại hình đầu tư qua các quỹ đầu tư tại Việt Nam.
NHÓM ĐỀ TÀI VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1. Quản lý danh mục đầu tư khách hàng cá nhân tại các Công ty chứng khoán ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
2. Lượng hoá ảnh hưởng các hoạt động phụ trợ của công ty chứng khoán cho nhà đầu tư – Khuyên nghị chính sách
3. An toàn tài chính đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp.
4. Đo lường chất lượng dịch vụ tại các công ty chứng khoán ở Việt Nam
5. Quản lý mức vốn khả dụng cho tại các công ty chứng khoán Việt Nam
6. Đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán tại VN –Thực trạng và giải pháp.
BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại DN ...
2. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại DN ...
3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp ...
4. Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán tại DN ...
5. Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty ...
6. Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn tại công ty ...
7. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty ...
8. Công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty ... - Thực trạng và giải pháp
9. Công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp.
10. Quản trị tiền mặt tại Công ty X - Thực trạng và giải pháp.
11. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty ...
12. Các giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu tại công ty ...
13. Hoàn thiện chính sách cổ tức tại CTCP X.
14. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại DN ...
15. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty X. Thực trạng và giải pháp.
16. Cơ cấu vốn tại công ty A - Thực trạng và giải pháp
17. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của DN X.
18. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN X
19. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty A.
20. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại DN K.
21. Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính A.
22. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính tại doanh nghiệp A.
23. Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công ty Y.
24. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh việc cổ phần hóa các DNNN (hoặc một DN, hoặc các DN của một ngành cụ thể)..
25. Giải pháp hoàn thiện (nâng cao chất lượng) công tác dự báo và hoạch định tài chính tại công ty X.
26. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty B.
27. Công tác kiểm tra, thanh tra thuế theo kỹ thuật quản lý rủi ro trong điều kiện tự tính, tự khai, tư nộp thuế ở Việt Nam.
28. Quản lý thuế X tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp
29. Thâm hụt NSNN – Thực trạng và giải pháp xử lý ở Việt Nam
30. Hiện tượng chuyển giá trong các DN FDI tại VN - Thực trạng và giải pháp
31. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
32. Giải pháp tài chính nhằm phát triển doanh nghiệp ngành X
33. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
34. Ảnh hưởng của lãi suất đến nợ công và bài học khuyến nghị cho quản lý nợ công tại Việt Nam.
35. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTM A.
36. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính (thuộc ngân hàng X).
37. Giải pháp nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp X
38. Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của doanh nghiệp X
39. Vận dụng các mô hình kinh tế lượng trong dự báo rủi ro của các ngành ….
40. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngành…..
41. Chính sách phân chia lợi tức của các doanh nghiệp ngành ….
42. Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành …
43. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sau M&A
44. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.


DANH SÁCH GỢI Ý ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ

BỘ MÔN: ĐGTS & MBSNDN
1. Công tác xác định giá trị doanh nghiệp tại tổ chức định giá X - thực trạng và giải pháp.
2. Hoàn thiện công tác/ việc tổ chức hoạt động định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.Định giá doanh nghiệp trong việc cổ phần hóa tại DNNN X - Thực trạng và giải pháp.
3. Định giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn mua bán, sáp nhập tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá ABC/ hoặc ở công ty chứng khoán/ công ty tài chính X – thực trạng và giải pháp hoàn thiện.
4. Hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty (chứng khoán) X.
5. Hoàn thiện hoạt động thẩm định giá trị tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
6. Nâng cao chất lượng định giá tài sản đảm bảo (bất động sản/ máy móc thiết bị) phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
7. Hoàn thiện quy trình/phương pháp định giá tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
8. Thực trạng công tác định giá thương hiệu tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
9. Tác động của hoạt động mua bán, sáp nhập đến tình hình tài chính công ty A/ngân hàng A.
10. Định giá cổ phiếu Công ty/Ngân hàng X và khuyến nghị (X là đơn vị thực tập)
11. Xác định giá trị Công ty/Ngân hàng A và khuyến nghị (X là đơn vị thực tập)
BỘ MÔN: KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
NHÓM ĐỀ TÀI VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1. Nâng cao hiệu quả và an toàn cho hoạt động tín dụng tại Công ty chứng khoán A, B, C..
2. Giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
3. Các nhân tố tác động đến hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
4. Xây dựng hệ thống tiêu chí cảnh báo sớm rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán A, B, C, …
5. Giải pháp gia tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
6. Xây dựng mạng lưới khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
7. Lượng hoá những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ trung thành của khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
8. Phát triển dịch vụ hỗ trợ vốn tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
9. Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
10. Đa dạng hoá sản phẩm tài chính tại Công ty chứng khoán A, B, C, … - Thực trạng và giải pháp
11. Quản trị danh mục đầu tư khách hàng tại Công ty chứng khoán A, B, C, … - Thực trạng và giải pháp
12. Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty chứng khoán A, B, C, … trong điều kiện hội nhập quốc tế
13. Tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và Công ty chứng khoán A, B, C, …
14. Quản lý rủi ro thị trường trong hoạt động ký quỹ tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
15. Nâng cao hiệu quả các nghiệp vụ hỗ trợ giao dịch tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
16. Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu đối với hoạt động tự doanh tại Công ty chứng khoán A, B, C, …
17. Nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tại công ty tài chính A, B, C…
18. Khảo sát mối tương quan giữa giao dịch ký quỹ và doanh thu từ hoạt động môi giới của công ty chứng khoán( SSI, VNdirect, FPT…)
19. Khảo sát mối tương quan giữa giao dịch ký quỹ và mức độ rủi ro trong hoạt động của công ty chứng khoán(SSI, VnDirect,FPT….)
20. Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến hoạt động hỗ trợ vốn tại CTCK A, B, C…
NHÓM ĐỀ TÀI QUỸ ĐẦU TƯ
1. Phát triển Quỹ đầu tư ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam
2. Quỹ đầu tư tư nhân (Private Equity) – Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
3. Quỹ hưu trí - Cơ hội và thách thức tại Việt Nam
4. Tác động của hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư các quỹ ETF nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam
5. Hoàn thiện xây dựng chiến lược đầu tư tại quỹ đầu tư A, B, C…
6. Quản trị rủi ro tại quỹ đầu tư A, B, C,…
7. Phát triển loại hình đầu tư qua các quỹ đầu tư tại Việt Nam
NHÓM ĐỀ TÀI VỀ UBCK, SGDCK, ….
1. Đánh giá vai trò của UBCKNN trong quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam
2. Vai trò của UBCKNN đối với minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán VN.
3. Vai trò của trung tâm lưu ký thanh toán bù trừ đối với quản trị rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4. Vai trò SGDCK đối với việc xây dựng và phát triển các sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán VN.
5. Hiệu quả hoạt động của SGDCK Hà Nội/Tp HCM và vai trò đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
6. Nâng cao vai trò quản lý phát hành của UBCKNN
7. Nâng cao vai trò thanh tra giám sát của UBCKNN
8. Phát triển các sản phẩm dịch vụ tại SGDCK Hà Nội/Tp HCM
9. Xây dựng và phát triển Hợp đồng tương lai chỉ số trếnGDCK Hà Nội
10. Đánh giá quá trình tái cấu trúc SGDCK Hà Nội/Tp HCM trong thời gian qua.
11. Hoàn thiện và phát triển hệ thống cảnh báo sớm giao dịch tại SGDCK Hà Nội/TpHCM
BỘ MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại DN ...
2. Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại DN ...
3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp ...
4. Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán tại DN ...
5. Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty ...
6. Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn tại công ty ...
7. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty ...
8. Công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty ... - Thực trạng và giải pháp
9. Công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp.
10.Quản trị tiền mặt tại Công ty X - Thực trạng và giải pháp.
11.Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty ...
12.Các giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu tại công ty ...
13.Hoàn thiện chính sách cổ tức tại CTCP X.
14.Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính tại DN ...
15.Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty X. Thực trạng và giải pháp.
16.Cơ cấu vốn tại công ty A - Thực trạng và giải pháp
17.Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của DN X.
18.Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN X
19.Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty A.
20.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại DN K.
21.Giải pháp phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính 22.Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính tại doanh nghiệp A.
23.Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công ty Y.
24.Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh việc cổ phần hóa các DNNN (hoặc một DN, hoặc các DN của một ngành cụ thể)..
25.Giải pháp hoàn thiện (nâng cao chất lượng) công tác dự báo và hoạch định tài chính tại công ty X.
26.Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty B.
27.Công tác kiểm tra, thanh tra thuế theo kỹ thuật quản lý rủi ro trong điều kiện tự tính, tự khai, tư nộp thuế ở Việt Nam.
28.Quản lý thuế X tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp
29.Thâm hụt NSNN – Thực trạng và giải pháp xử lý ở Việt Nam
30.Hiện tượng chuyển giá trong các DN FDI tại VN - Thực trạng và giải pháp
31.Giải pháp tài chính nhằm phát triển doanh nghiệp ngành X
32.Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
33.Ảnh hưởng của lãi suất đến nợ công và bài học khuyến nghị cho quản lý nợ công tại Việt Nam.
34.Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTM A.
35.Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính (thuộc ngân hàng X).
36.Giải pháp nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp X
37.Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời của doanh nghiệp X
Reply
1. Phát triển thị trường vốn xanh ở Việt Nam
2. Đánh giá chất lượng các báo cáo phân tích của các CTCK Việt Nam
3. Phân tích tác động của các yếu tố bên ngoài đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
4. Huy động vốn cho start-up Việt Nam
5. Vai trò vốn đầu tư mạo hiểm đối với doanh nghiệp SME Việt Nam
6.Tác động của giá dầu thế giới đến kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị
7.Ảnh hưởng của hội nhập TPP đến thị trường tài chính Việt Nam
8.Đánh giá tính bền vững và kỷ luật tài khóa của NSNN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
9.Tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
10.Đánh giá khả năng tự lực về tài chính của Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam
11. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá dầu đến thu NSNN tại Việt Nam hiện nay
12. Giải pháp phát triển dịch vụ tư vấn thuế tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
13. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của doanh nghiệp
14. Nghiên cứu các mô hình quản trị hàng tồn kho hiệu quả trong doanh nghiệp
15. Nghiên cứu các mô hình đánh giá mức độ quản trị lợi nhuận trong doanh nghiệp
16. Rủi ro gian lận trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp
17. Nhận biết khủng hoảng tài chính doanh nghiệp
18. Nâng cao hiệu quả quản lý công nợ tại các DN NVV Việt Nam
19. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
20. Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN thông qua “liên kết sức mạnh Việt”
21. Ứng dụng mô hình 3 nhân tố Fama-French trong định giá tài sản tại Việt Nam
22.Mua bán sáp nhập xuyên quốc gia - lý luận và thực tiễn trong khối ASEAN
23.Đánh giá năng lực tài chính của ngành/công ty/ngân hàng X sau sáp nhập
24.Tái cơ cấu các ngân hàng thương mại thông qua mua bán, sáp nhập tại Việt Nam - thực trạng và đánh giá hiệu quả.
25.Tác động của TPP/AEC tới hoạt động mua bán, sáp nhập tại Việt Nam
26.Chính sách thuế trong hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
27.Định giá tài sản đảm bảo là cổ phiếu tại các NHTM Việt Nam - thực trạng và giải pháp.
28.Định giá lợi thế thương mại (Goodwill) và tác động của lợi thế thương mại tới giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam
29.Ứng dụng quyền chọn thực trong định giá và ra quyết định đầu tư
30. Kế toán trong M&A - thông lệ quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam
Reply
A. Đối với chuyên sâu Quản lý tài chính
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại DN ...
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại DN ...
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại doanh nghiệp ...
Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán tại DN ...
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty ...
Công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty ... - Thực trạng và giải pháp
Công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp.
Quản trị tiền mặt tại Công ty X - Thực trạng và giải pháp.
Giải pháp tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty ...
Các giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu tại công ty ...
Hoàn thiện chính sách phân chia lợi tức cổ phần tại CTCP X.
Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính phục vụ cho hoạt động quản trị tại DN ...
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp tại công ty X. Thực trạng và giải pháp.
Cơ cấu vốn tại công ty A - Thực trạng và giải pháp
Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của DN X trong điều kiện hội nhập.
Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN X trong điều kiện hội nhập.
Một số giải pháp đảm bảo an toàn tài chính tại DN Z trong điều kiện hội nhập.
Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty A.
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý vật tư – hàng hóa tại Công ty X.
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại DN K.
Huy động vốn tại DN ...Thực trạng và giải pháp.
Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho thuê tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Công ty cho thuê tài chính A.
Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản ngắn hạn tại DN Y.
Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại DN A - Thực trạng và giải pháp.
Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp A- Thực trạng và giải pháp.
Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính tại doanh nghiệp A.
Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công ty Y.
Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh việc cổ phần hóa các DNNN (hoặc một DN, hoặc các DN của một ngành cụ thể)..
Giải pháp hoàn thiện (nâng cao chất lượng) công tác dự báo và hoạch định tài chính tại công ty X.
Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Công ty Y.
Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty B.
Giải pháp tài chính nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng doanh thu của DN A.
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính đối với các dự án đầu tư dài hạn tại DN ...
Quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ thuế tại công ty X
Công tác kiểm tra, thanh tra thuế theo kỹ thuật quản lý rủi ro trong điều kiện tự tính, tự khai, tư nộp thuế ở Việt Nam.
Quản lý thuế X tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp
Thâm hụt NSNN – Thực trạng và giải pháp xử lý ở Việt Nam
Sử dụng các học thuyết cấu trúc vốn trong quyết định tài trợ tại doanh nghiệp X.
Hiện tượng chuyển giá trong các DN FDI tại VN - Thực trạng và giải pháp
Hoàn thiện chính sách chi trả cổ tức của các CTCP tại Việt Nam
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Chính sách tài chính với việc tạo động lực cho các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội.
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập.
Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
Ảnh hưởng của lãi suất đến nợ công và bài học khuyến nghị cho quản lý nợ công tại Việt Nam.
B. Đối với chuyên sâu Định giá tài sản:
Định giá doanh nghiệp trong việc cổ phần hóa tại DNNN “X” - Thực trạng và giải pháp.
Hoàn thiện quy trình và phương pháp định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A.
Quy trình và phương pháp định giá bất động sản (máy móc thiết bị/chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá bất động sản (máy móc thiết bị/ chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
Công tác tổ chức hoạt động định giá bất động sản (máy móc thiết bị/chứng khoán) tại công ty CP/chứng khoán/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
Quy trình và phương pháp định giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn M&A tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá ABC/ hoặc ở công ty chứng khoán/ công ty tài chính X- Thực trạng và giải pháp.
Hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X- Thực trạng và giải pháp.
Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn cổ phần hóa/ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán/ công ty tài chính X- Thực trạng và giải pháp.
Công tác tổ chức hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ hoạt động tư vấn M&A tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá ABC/ hoặc ở công ty chứng khoán/ công ty tài chính X- Thực trạng và giải pháp.
Hoàn thiện hoạt động thẩm định giá trị tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
Quy trình và phương pháp định giá bất động sản/ máy móc thiết bị phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A.
Công tác tổ chức hoạt động định giá tài sản đảm bảo phục vụ cho vay tại Ngân hàng thương mại A- Thực trạng và giải pháp.
Hoàn thiện quy trình và phương pháp định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
Quy trình và phương pháp định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
Công tác tổ chức hoạt động định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
Phát triển nghiệp vụ định giá thương hiệu, tài sản vô hình tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
Phát triển nghiệp vụ định giá tài nguyên, khoáng sản, những tài sản đặc biệt tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
Hoàn thiện quy trình và phương pháp tài nguyên, khoáng sản, những tài sản đặc biệt tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A.
Quy trình và phương pháp định giá tài nguyên, khoáng sản, những tài sản đặc biệt tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
Nâng cao hiệu quả hoạt động định giá tài nguyên, khoáng sản, tài sản đặc biệt tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A-Thực trạng và giải pháp.
Công tác tổ chức hoạt động định giá tài nguyên, khoáng sản, những tài sản đặc biệt tại công ty CP/TNHH định giá/thẩm định giá A- Thực trạng và giải pháp.
Nâng cao hiệu quả công tác định giá doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam hiện nay
Giải pháp TC nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của DNNN (TĐKT trong quá trình tái cơ cấu.
Nâng cao chất lượng định giá các khoản nợ trong hoạt động mua bán nợ của DATC
Nâng cao chất lượng định giá các khoản nợ trong quá trình cổ phần hóa DNNN.
Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định tài chính đối với các dự án đầu tư dài hạn tại DN ...
Phương pháp so sánh trong định giá Bất động sản/MMTB tại các công ty định giá ở Việt Nam hiện nay- Thực trạng và giải pháp.
30. Phương pháp chi phí trong định giá bất động sản/MMTB tại các công ty định giá ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp.
31. Phương pháp thu nhập trong định giá bất động sản/MMTB tại các công ty định giá ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp.
Phương pháp thặng dư trong định giá bất động sản/MMTB tại các công ty định giá ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp.
Định giá bất động sản tại các công ty định giá ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp.
34. Định giá máy móc thiết bị tại các công ty định giá ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp.
35. Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp tại các công ty định giá/chứng khoán ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp.
36. Nâng cao hiệu quả việc định giá quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp/ văn phòng thương mại/ đất dự án của các công ty định giá hiện nay.
37. Phương pháp xác định giá trị thương hiệu trên thế giới và Việt Nam. Giải pháp hoàn thiện phương pháp xác định giá trị thương hiệu ở Việt Nam.
38. Cơ chế điều hành giá cả tại Việt Nam thời gian vừa qua. Gợi ý chính sách trong thời gian tới.
39. Các phương pháp dự báo các thông số kinh tế phục vụ xác định giá trị doanh nghiệp. Vận dụng tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp.
40. Pháp luật trong hoạt động định giá tài sản? Thực trạng và giải pháp.
41. Các phương pháp định giá sản phẩm ngành...X...Vận dụng của các doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng và giải pháp.
42. Tổ chức công tác định giá tài sản tại các công ty định giá/ngân hàng thương mại....ở Việt Nam hiện nay. thực trạng và giải pháp.
43. Nâng cao hiệu quả việc định giá quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp/ văn phòng thương mại/ đất dự án của các NHTM hiện nay.
44. Phương pháp so sánh trong định giá Bất động sản/MMTB tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay- Thực trạng và giải pháp.
45. Phương pháp chi phí trong định giá bất động sản/MMTB tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp.
46. Phương pháp thu nhập trong định giá bất động sản/MMTB tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp.
47. Phương pháp thặng dư trong định giá bất động sản/MMTB tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng và giải pháp.
48. Định giá bất động sản trong hoạt động phát mại, thanh lí tài sản tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay.
49. Nâng cao chất lượng định giá tài sản (BĐS, MM/TB) phục vụ công tác xét xử tòa án tại các công ty định giá ở Việt Nam.
50. Định giá doanh nghiệp trong hoạt động thoái vốn khỏi các DN Nhà nước? Thực trạng và giải pháp
51. Định giá doanh nghiệp trong hoạt động M&A ở Việt nam. Thực trạng và giải pháp
52. Định giá BĐS trong hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản ở Việt nam hiện nay
Reply
1. Thực trạng và giải pháp cải thiện vấn đề công bố thông tin của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
2. Giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam –Thực trạng và giải pháp
3. Sử dụng lý thuyết thị trường hiệu quả để đánh giá mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam.
4. Quản trị rủi ro của công ty chứng khoán ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
6. Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam
7. Rủi ro của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam - thực trạng và giải pháp
8. Giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam
9. Định hướng xây dựng và phát triển Quỹ đầu tư chỉ số tại TTCK Việt Nam.
10. Thực trạng và giải pháp phát triển ngành Quỹ đầu tư vốn tư nhân trên TTCK Việt Nam
11. Đánh giá tác động của tin đồn tới tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
12. Thanh khoản thị trường chứng khoán - ý nghĩa và cách thức đo lường.
13. Định hướng xây dựng và phát triển Quỹ hưu trí tư nhân cho các Doanh nghiệp Việt Nam.
14- Thực trạng và giải pháp phát triển quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở ở Việt Nam
15 - Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống chỉ số chứng khoán cho các nhà đầu tư chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam
16 - Thực trạng hoạt động và giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư tại các công ty chứng khoán ở Việt Nam
17 - Thực trạng hoạt động và giải pháp phát triển các ETFs nội địa.
18. Tái cấu trúc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam thuận lợi và thách thức
29. Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam thực trạng và giải pháp
20. Thực trạng xây dựng danh mục đầu tư của các nhà đầu tư có tổ chức trên TTCK Việt Nam.
21. Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chứng khoán và phân bổ vốn của các nhà đầu tư chuyên nghiệp - lý thuyết và thực tiễn tại Việt nam.
22. Vai trò của NHTM đối với sự phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam
23. Vai trò của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với quá trình tái cấu trúc TTCK Việt Nam
24. Huy động vốn của Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế -Thực trạng và giải pháp
25. Xây dựng mạng lưới an toàn tài chính (Financial safety net) trong hoạt động của hệ thống các định chế tài chính tại Việt Nam.
26. Thực trạng hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt nam theo tiêu chuẩn CAMEL
28. Hoạt động Ngân hàng ngầm (Shadow Banking) trên thị trường tài chính và những hệ lụy đối với nền kinh tế.
30. Thực trạng thành lập & hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam
31. Đánh giá tác động của hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư các quỹ ETF nước ngoài tới thị trường chứng khoán Việt Nam.
32. Phát triển ngành công nghiệp quản lý quỹ ở Việt Nam cơ hội và thách thức
33. Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi mô hình quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở ở Việt Nam
34. Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động của các ETF trên TTCK Việt Nam
35. Nghiên cứu quá trình chuyển đổi mô hình sang quỹ mở của VF1
37. Thực trạng và giải pháp cho việc cơ cấu lại số lượng công ty chứng khoán tham gia trên TTCK VN
38. Lượng hóa mối quan hệ giữa lạm phát và thị trường chứng khoán.
39. Chính sách tiền tệ và Thanh khoản thị trường chứng khoán: Lý luận và thực tiễn.
40. Thuận lợi và khó khăn trong việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.
41. Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Những biến chuyển trong hành lang pháp lý và thực tế
42. Xây dựng chỉ số giá cổ phiếu theo ngành cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
43. Xây dựng hành lang pháp lý cho việc hình thành nhà tạo lập thị trường trên TTCK Việt Nam?
44. Xây dựng bộ chỉ số ngành cho TTCK Việt Nam.
45. Giải pháp tăng tính thanh khoản cho các chứng khoán niêm yết trên TTCK VN
46. Thuận lợi và thách thức trong xây dựng phát triển TTCK phái sinh ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
47.Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay
48. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động giao dịch trái phiếu chính phủ chuyên biệt tại HNX
49. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động công khai thông tin trên TTCK Việt Nam hiện nay
50. Giải pháp phát triển hoạt động phát hành trái phiếu quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam
52. Kinh nghiệm đấu giá cổ phần và định hướng cổ phần hóa doanh nghiệp trong thời gian tới tại Việt Nam.
53. Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
54. Giải pháp xây dựng và phát triển thị trường ETF ở Việt Nam
55. Giải pháp xây dựng và phát triển thị trường chứng quyền ở Việt Nam
56. Kinh nghiệm xây dựng và phát triển thị trường chứng quyền ở các nước. Bài học cho Việt Nam.
57. Đo lường tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam.
58. Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng trong đánh giá hiệu quả hoạt động của các CTCK Việt Nam.
59. Đo lường tính thanh khoản của TTCK Việt Nam
60. Ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả kiểm để kiểm định mức độ hiệu quả của TTCK VN.
61. Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên TTCK VN giai đoạn hiện nay
62. Xây dưng chỉ số giá trái phiếu cho TTCK VN , những bất cập và giải pháp
63. Mô hình công ty chứng khoán dạng ngân hàng đầu tư- thực trạng và giải pháp cho TTCK VN
64. Index Fund và một số hướng đi cho TTCK VN
65. Mutal Fund – Thực trạng trên TTCK thế giới và bài học cho TTCK VN
66. Xây dựng chỉ số ngành … theo phương pháp tính chỉ số …
67. Các phương pháp tính chỉ số và đề xuất phương pháp tính chỉ số đối với TTCK VN
68. Quỹ đầu tư dạng mở - Xu hướng cho TTCK VN
69. Động thái của các quỹ đầu tư nước ngoài tới TTCK VN - Thực trạng và giải pháp
70. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ đóng trên TTCK VN
71. ETF – Lý thuyết và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
72. Niêm yết trên TTCK nước ngoài – thực trạng và giải pháp
73. OTC – kinh nghiệm thế giới và mô hình hoạt động cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
74. Định hướng phát triển sản phẩm phái sinh trên TTCK VN.
75. Định hướng phát triển chứng quyền trên TTCK VN
76. Tác động của các hoạt động phụ trợ của công ty chứng khoán cho nhà đầu tư, hướng giải pháp cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
77. Quỹ đầu tư chứng khoán và chứng chỉ quỹ tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp
78. Thực trạng và giải pháp phát triển Thị trường Trái phiếu Việt Nam
79. Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chuyển đổi ở Việt Nam
80. Thị trường chứng khoán phái sinh trên thế giới và Việt Nam, những đề xuất cho TTCK phái sinh tại Việt Nam.
81. Lượng hóa mức độ bất cân xứng về thông tin trên TTCK Việt Nam
82. Mối quan hệ giữa Thị trường chứng khoán và các chính sách kinh tế tài chính
83. Rủi ro trong đầu tư vào chứng khoán và bất động sản.
84. Nhận diện rủi ro trong đầu tư vào thị trường chứng khoán ở Việt Nam. M
85. Mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán, thị trường vàng và thị trường ngoại tệ.
86. Sử dụng hệ số Beta trong xác định rủi ro của các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (hoặc rủi ro của cổ phiếu ngành bất động sản, thủy sản, dầu khí)
87. Chứng quyền và khả năng ứng dụng chứng quyền ở Việt Nam
88. Giải pháp xây dựng và phát triển thị trường OTC (UPCOM) ở Việt Nam
89. Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chuyên biệt ở Việt Nam.
90. Sử dụng mô hình Z-score trong xác định rủi ro đối với các cổ phiếu niêm yết ở Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
91. Giải pháp thúc đẩy hoạt động mua bán sáp nhập các CTCK ở Việt Nam.
92. Giải pháp xây dựng các chỉ tiêu an toàn tài chính đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam.
93. Xây dựng hệ thống chỉ tiêm giám sát các tổ chức kinh doanh chứng khoán ở Việt Nam.
94. Một số giải pháp vận dụng hiệu quả các phương pháp định giá cổ phiếu ở Việt Nam hiện nay.
95. Đầu tư theo danh mục chỉ số- lý thuyết và khả năng ứng dụng ở Việt Nam.
96. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán- kinh nghiệm và thực tiễn
97. Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ (môi giới, tự doanh....) tại CTCK (SSI, MBS...)
98. Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn tài chính đánh giá các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
99. Giải pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam
100. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lưu ký chứng khoán tại các Công ty chứng khoán ở Việt Nam.
101. Giải pháp hình thành và phát triển tổ chức định mức tín nhiệm ở Việt Nam.
102. Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam.
103. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
104. Phân tích sự biến động thị giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
105. Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán tại các Công ty chứng khoán ở Việt Nam
106. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại các công ty chứng khoán ở Việt Nam.
107. Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại các Công ty chứng khoán ở Việt nam
108. Giải pháp hình thành và phát triển quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
109. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ báo tổng hợp cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
110. Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh chứng khoán tại các Công ty chứng khoán ở Việt Nam
111. Kinh nghiệm của thế giới trong phát triển thị trường vốn mạo hiểm và vấn đề đặt ra với Việt Nam.
112. - Giải pháp đa dạng hàng hoá trên thị trường chứng khoán Việt Nam
113. - Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ ở Việt Nam
114. - Thực trạng và giải pháp thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam
115. - Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam
116. - Giải pháp phát triển thị trường sơ cấp trái phiếu chính phủ ở Việt Nam.
117. - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường trái phiếu chuyên biệt trên SGDCK Hà Nội.
118. - Rủi ro và giải pháp phòng ngừa rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
119. - Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị danh mục đầu tư chứng khoán tại các Ngân hàng ở Việt Nam.
120. - Giải pháp tăng cường vai trò của các công ty ck trên thị trường chứng khoán
121. - Giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt Nam.
122. - Ứng dụng Phân tích kỹ thuật trong dự báo giá chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch ck TP.HCM.
123. - Xây dựng hệ số ngại rủi ro của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt nam.
124. - Giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và công ty chứng khoán.
125. - Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán trong điều kiện hội nhập quốc tế
126. - Thực trạng và giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động của các CTCK ở Việt Nam.
127. - Mua bán và sáp nhập CTCK - Thực trạng và giải pháp.
128. - Giải pháp phát triển hoạt tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp tại các CTCK
129. - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các CTCK
130. - Đo lường chất lượng dịch vụ tại các CTCK VN
131. - Đo lường chất lượng dịch vụ tại CTCK – lý thuyết và thực tiễn
132. - Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại các CTCK
133. - Nâng cao hiệu quả quản trị tại các CTCK
134. - Hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại các CTCK
135. - Thị trường chứng khóan trong cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á - Những gợi ý cho Việt Nam
136. - Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chỉ số giá chứng khóan và một số gợi ý cho Việt Nam
137. - Sở Giao dịch chứng khóan Việt Nam – Mô hình tổ chức và quản lý, giám sát
138. - Những vấn đề cơ bản trong việc hình thành và phát triển công ty chứng khoán Việt Nam
139. - Xây dựng mô hình mạng công bố thông tin cho SGDCK
140. - Cơ sở lý luận, thực tiễn thiết lập và phát triển hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ở Việt nam
141. - Một số vấn đề về hình thành và phát triển nghề môi giới chứng khoán ở VN.
142. - Giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển các loại hình quỹ đầu tư ở Việt Nam
143. - Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao dân trí cho thị trường chứng khoán Việt Nam
144. - Quản lý mức vốn khả dụng của CTCK Việt Nam
145. - Hình thành và phát triển công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
146. - Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam.
147. - Mô hình tổ chức và hoạt động bảo lãnh phát hành và tư vấn tài chính trên thị trường sơ cấp VN
148. - Xây dựng và áp dụng các nguyên tác quản trị công ty đối với các công ty cổ phần và niêm yết
149. - Mô hình và giải pháp xây dựng tổ chức đánh giá định mức tín nhiệm ở Việt Nam
150. - Giải pháp tin học quản lý khách hàng tại công ty CK VN
151. - Xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán tại TTGDCK TP. HCM
152. - Một số kiến nghị nhằm phát triển nghiệp vụ cầm cố chứng khoán trên TTCK VN
153. - Giải pháp phát triển hệ thống lưu ký chứng khoán tại TTGDCK
154. - Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hoạt động công bố thông tin trên TTCK VN
155. - Giải pháp kết nối thông tin giữa TTGDCK và các công ty CK
156. - Chính sách cổ tức và tác động của nó tới công ty - Những gợi ý cho VN
157. - Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống bù trừ và thanh toán trong giao dịch chứng khoán tại Việt Nam
158. - Công nghệ tin học ngành chứng khoán VN với vấn đề giao dịch trực tuyến
159. - Vai trò của công ty chứng khoán trong hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán cho khác hàng
160. - Cơ sở khoa học xây dựng và phát triển tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh chứng khoán tại VN
161. - Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
162. - Quản lý Nhà nước đối với hoạt động thâu tóm, sáp nhập công ty trên TTCK Việt Nam
163. - Giải pháp phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khóan tại Việt Nam
164. - Bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường cổ phiếu tại VN - Thực trạng và giải pháp
165. - Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa công ty chứng khoán và khách hàng
166. - Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung
167. - Các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán
168. - Một số giải pháp ngăn ngừa hoạt động giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam
169. - Hệ thống giám sát các hoạt động trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
170. - Nâng cao tính minh bạch của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
171. - Giải pháp tăng cường hoạt động thanh tra đối với hành vi giao dịch nội bộ, thao túng thị trường
172. - Định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam
173. Giải pháp bảo đảm sự phát triển an toàn của thị trường chứng khoán Việt Nam
174. Các công cụ chứng khoán phái sinh và khả năng phát triển ở Việt Nam
175. - Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Hiệp hội chứng khoán VN
176. - Vai trò và khả năng tham gia của các định chế ngân hàng và tài chính trên TTCK VN


177. - Chứng khoán hoá - Giải pháp tăng cường tính thanh khoản trên thị trường tài chính và tạo nguồn cung chứng khoán.
178. - Thị trường trái phiếu công ty của một số nước châu á sau khủng hoảng và một số bài học kinh nghiệm cho VN
179. - Nghiên cứu và áp dụng hoạt động giao dịch vay và cho vay chứng khoán tại TTCK Việt Nam
180. - Cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam.
181. - Quỹ đầu tư mạo hiểm và khả năng hình thành, phát triển tại Việt Nam
182. - Xây dựng mô hình phân tích hoạt động GD của nhà đầu tư nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát trên TTCK VN
183. - Mô hình hoạt động ngân hàng đa năng trên TTCK Việt Nam
184. - Định giá các công cụ phái sinh trên TTCK và gợi ý áp dụng cho Việt Nam
185. - Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau - Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
186. - Hàng hoá cho thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng và một số giải pháp phát triển.
187. - Mô hình định lượng rủi ro Value - at - Risk (VaR) trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
188. - Quản lý các hoạt động giao dịch chứng khoán qua mạng trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
189. - Chứng chỉ Quỹ đầu tư bất động sản và khả năng phát triển ở Việt Nam
190. - Hình thành và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam
191. - Giải pháp hình thành và phát triển thị trường OTC ở Việt Nam.
192. - Giải pháp phát triển thị trường vốn Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
193. - Giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài chính Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
194. - Hoàn thiện mội trường, thể chế cho hoạt động của TTCK VN giai đoạn từ nay đến 2010
195. - Tự do hoá thị trường tài chính VN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
196. - Giải pháp phát triển thị trường sơ cấp trong chiến lược phát triển TTCK VN đến năm 2020.


197. - Giải pháp tăng cường sự tham gia của các tổ chức tài chính trung gian trên TTCK VN.
198. - Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu ở VN hiện nay.
199. - Giải pháp hình thành và phát triển các tổ chức định mức tín nhiệm trên TTCK VN hiện nay.
200. - Hoàn thiện chiến lược phát triển TTCK VN.
201. - Hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK VN.
202. - Tăng cường hoạt động của các trung gian tài chính trên TTCKVN
203. - Giải pháp thúc đẩy các NHTM tham gia niêm yết trên TTCK VN.
204. - Giải pháp phát triển quỹ đầu tư chứng khoán tại VN.
205. - Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu CP tại VN.
206. - Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại VN.
207. - Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tham gia niêm yết trên TTCK VN.
208. - Giải pháp hình thành và phát triển SGD chứng khoán tại VN
209. - Hoàn thiện hoạt động thanh toán và lưu ký chứng khoán tại VN.
210. - Hoàn thiện các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên TTCK.
211. - Hoàn thiện chính sách phát triển TTCK.
212. - Hoàn thiện hệ thống thông tin trên TTCK VN.
213. - Giải pháp tăng cường hoạt động quản lý và giám sát trên TTCK VN.
214. - Hoàn thiện hoạt động giao dịch chứng khoán tại TTGDCK Tp HCM
215. - Phân tích môi trường đầu tư ở VN
216. - Hoàn thiện chính sách thuế, phí và lệ phí góp phần thúc đẩy TTCK VN phát triển.
217. - Nghiệp vụ môi giới chứng khoán trên TTCK VN hiện nay: Thực trạng và giải pháp phát triển.
218. - Quản lý danh mục đầu tư tại CTCK (A) –Thực trạng và giải pháp
219. - Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh chứng khoán của các CTCK.
220. - Nghiên cứu việc áp dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn trong kinh doanh chứng khoán trên TTCK VN.
221. - Giải pháp hoàn thiện và phát triển các nghiệp vụ hoạt động của CTCK (A)
222. - Giải pháp mở rộng nghiệp vụ tư vấn tại các CTCK VN hiện nay.
223. - Giải pháp phát triển nghiệp vụ tự doanh góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của CTCK
224. - Phân tích ảnh hưởng của yếu tố tâm lý đến hoạt động đầu tư trên TTCK VN hiện nay.
225. - Chứng khoán hoá các khoản nợ của NHTM.
226. - Giải pháp phát triển (hoàn thiện) hoạt động đầu tư của CTCK.
227. - Hoàn thiện hoạt động phân tích chứng khoán tại CTCK (SSI,MBS…)
228. - Hoàn thiện chính sách quản lý danh mục đầu tư của CTCK (SSI,MBS…).
229. - Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của CTCK (SSI,MBS…).
230. - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của CTCK.
231. - Giải pháp phát triển hoạt động đầu tư.
232. - Giải pháp phát triển hoạt động quản lý ngân quỹ.
233. - Giải pháp phát triển hoạt động phát hành chứng khoán (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu) của doanh nghiệp.
234. - Hoàn thiện công tác chuẩn bị tham gia niêm yết của doanh nghiệp.
235. - Giải pháp tăng cường sự tham gia của NHTM A trên TTCK VN hiện nay.
236. - Lý thuyết thị trường có hiệu quả và ứng dụng trên TTCK VN.
237. - Mô hình CAPM và APM và các ứng dụng trên TTCK VN.
238. - Chính sách chi trả cổ tức của công ty cổ phần: Lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại các công ty chứng khoán ở VN hiện nay.
239. - Xây dựng hệ thống các chỉ số cho TTCK VN.
240. - Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên TTCK VN giai đoạn đến năm 2020.
241. - Giải pháp xây dựng và phát triển các loại chứng khoán phái sinh trên TTCK VN.
242. - Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin cho các nhà đầu tư trên TTCK VN hiện nay.
243. - Phân tích kỹ thuật trên TTCK và những ứng dụng trên TTCK VN hiện nay.
244. - Đo lường thanh khoản của các chứng khoán niêm yết trên TTCK Việt Nam
245. Tái cấu trúc TTCK Việt Nam –Thực trạng và giải pháp
246. - Chính sách thuế kinh doanh chứng khoán trong quá trình tái cấu trúc TTCK
247. - Tác động của chính sách cho vay kinh doanh chứng khoán đến an toàn của hệ thống ngân hàng
248. - Đo lường tác động của chính sách thuế kinh doanh chứng khoán đến hoạt động của TTCK Việt Nam.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Kỷ yếu hội nghị 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Cafe 0 196 14/06/2017, 09:34 PM
Last Post: Cafe
  Tại sao đất nước ta mãi nghèo? Cafe 0 320 11/06/2017, 08:46 PM
Last Post: Cafe
  Gợi ý các nội dung cần viết trong luận văn cao học Cafe 0 266 11/05/2017, 05:37 PM
Last Post: Cafe