Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
9 tháng năm 2018, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 29,54 tỷ USD
#1
9 tháng năm 2018, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 29,54 tỷ USDKim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng năm 2018 đạt 29,54 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017 và vượt 1,3% mục tiêu quý 3/2018./.https://www.vietnamplus.vn/9-thang-nam-2...527324.vnp
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)