Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Infographics] Phủ Chủ tịch - Những con số và dấu mốc đáng chú ý
#1
[Infographics] Phủ Chủ tịch - Những con số và dấu mốc đáng chú ý


Phủ Chủ tịch nằm trong khuôn viên của khu Phủ Chủ tịch, gần Lăng Hồ Chí Minh và quảng trường Ba Đình, Hà Nội, từ năm 1954 được dùng làm dinh thư cho Chủ tịch nước và bộ máy cơ quan giúp việc./.https://www.vietnamplus.vn/infographics-...575270.vnp
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)