Các hàng rào thuế quan là gì?

Thuế quan hay thuế nhập khẩu, là thuế đánh trên hàng nhập khẩu, đơn thuần vì mục đích làm tăng giá bán của chúng trên thị trường của nước nhập hàng vào để làm giảm cạnh tranh đối với các nhà sản xuất nội địa. Một số nước sử dụng chúng để tăng thu nhập về cả 2 mặt xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Sự xuất khẩu các loại hàng hóa như café, đồng thường bị đánh thuế tại các nước đang phát triển.

Các hàng rào thuế quan

1. Thuế theo giá trị hàng

Một mức thuế nhập khẩu tính theo phần trăm trị giá hàng hóa nhập vào.

2. Thuế theo định lượng

Khoản tiền cố định đánh trên 1 đơn vị thực tế hàng nhập khẩu.

3. Thuế kết hợp

Sự kết hợp các loại thuế theo định lượng và theo trị giá hàng.

Thuế kết hợp

Ví dụ như biểu suất thuế quan của Hoa Kỳ quy định rằng các chất chiết xuất có hương, các hương mùi trái cây không chứa rượu phải chịu mức thuế tính theo trị giá hàng là 6%. Vì vậy, khi 1 chuyến hàng chất chiết có hương trị giá theo hóa đơn là 10.000 dollar đến Hoa Kỳ, nhà nhập khẩu phải đóng cho Hải quan Hoa Kỳ 600 USD trước khi được phép cất giữ số hàng này. Thuế THEO ĐỊNH LƯỢNG là 1 món tiền cố định tính trên một đơn vị vật chất. Nếu bạn muốn thuốc đạn hay ngòi nổ, bạn phải đóng 37 USD mỗi Pound bất kể giá trị hóa đơn là bao nhiêu. Khi các chất chiết xuất có hương và hương liệu mùi trái cây vừa nêu trên chứa hơn 50% cồn (Alcohol) tính theo trọng lượng, thì sẽ bị đánh 12 USD mỗi pound cộng với 3% trị giá hóa đơn. Trên 1 chuyến hàng trị giá 10.000 USD có trọng lượng 5000 pounds bạn phải trả 1 khoản thuế KẾT hợp là 900 USD (12USD 5.000 pounds + 0,03 10.000 USD = 600 USD + 300 USD). Khi có thay đổi thường xuyên trong một giai đoạn lạm phát, mức thuế theo định lượng nhanh chóng mất đi tẩm quan trọng của nó, trong khi đó khoan tiền thu từ thuế tính theo trị giá hàng gia tăng vì giá hóa đơn tăng. Tuy vậy. đôi khi nhà xuất khẩu có thổ ấn định giá hàng thấp hơn giá tại nội địa rất nhiều đến mức mà thuế tính theo trị giá hàng không thể khỏa lấp được khoảng trống này. Một số nước ấn định GIÁ CHÍNH THỨC hay sử dụng các khoản thuế thay đổi để điều chỉnh sự thiếu hụt này.

4. Giá chính thức

Những mức giá nêu trong biểu thuế Hải quan ở một số nước và là căn bản để tính thuế theo trị giá hàng cho dù giá hóa đơn có thấp hơn. Giá chính thức bảo đảm rằng 1 loại thuế nhập khẩu tối thiểu nào đó sẽ phải nộp bất kế giá thực tế trên hóa đơn là bao nhiêu. Giá này đã ngăn cản sự sắp xếp giữa nhà nhập khẩu sống trong các nước có mức thuế cao với các nhà cung ứng nước ngoài, họ đã tiến hành làm hóa đơn có giá thấp giả tạo để chỉ đóng khoản thuế thấp mà thôi. Nhà nhập khẩu sẽ gửi trả khoản tiền chênh lệch giữa giá hóa đơn thật và giả cho nhà xuất khẩu.

5. Thuế biến thiên

Là thuế nhập khẩu được ấn định theo mức chênh lệch giữa giá cả thị trường thế giới và giá hỗ trợ của chính phủ địa phương.

Thuế biến thiên một hình thức Thuế bảo đảm cho giá thị trường của hàng nhập khẩu sẽ ở mức ngang bằng với giá thị trường của hàng sản xuất trong nước hình thức này Cộng đồng Châu Âu sử dụng đối với hàng ngũ cốc nhập khẩu. Được tính toán hàng ngày theo chênh lệch giữa giá thị trường thế giới và giá hỗ trợ cho nhà sản xuất trong nước.

Viết bình luận