Kinh Doanh Quốc Tế

Trở lại bản vị vàng?

Trở lại bản vị vàng?

Theo Bản vị vàng, chính phủ không thể in thêm tiền mà không được bảo đảm bằng vàng.

Cộng đồng Châu Âu (EC)

Cộng đồng Châu Âu (EC)

MARSHALL PLAN được lấy theo tên của vị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ GEORGE C. MARSHALL

Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS)

Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS)

Ngân hàng thanh toán Quốc tế (BIS) tọa lạc tại Basel, Thụy Sỹ, đã trở thành căn nhà thứ 2 cho các chủ Ngân hàng Trung ương

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là gì?

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là gì?

Mặc dù IMF đơn thuần chỉ trao đổi với các Chính phủ, chính sách và hành động của nó có một ấn tượng sâu sắc đối với kinh doanh toàn thế giới.

Liên hợp quốc là gì?

Liên hợp quốc là gì?

Tổ chức được biết đến nhiều nhất trên khắp thế giới là LIÊN HIỆP QUỐC (UN).