Tóm tắt lịch sử bản vị vàng

Từ khoảng năm 1200 sau Công Nguyên đến nay, chiều hướng giá vàng nhìn chung tăng dần, Suốt thời gian đó, giá vàng tăng lên từ khoáng 21$/ounce đến 200 $ vào tháng 12/1976.

Tóm tắt lịch sử bản vị vàng

Vào 22 tháng 12 năm 1717, ngài ISAAC NEWTON, bậc thầy về phát minh, ấn định giá vàng ở mức 3 pound, 17 shilling, 10,5 xu mỗi ounce. Nước Anh sau đó dựa theo định mức vàng và tiên phong trong việc đổi vàng thành tiền hoặc ngược lại, cho tới Thế chiến thứ 1, ngoại trừ thời kỳ chiến tranh của Napoleon. Trong suốt thời gian đó, Luân Đôn là trung tâm chủ chốt về tài chính quốc tế. Người ta ước tính cổ hơn 90% mậu dịch thế giới được trợ vốn tại Luân Đớn.

1. Tiền tệ có thể chuyển đổi

Cũng gọi là tiền mạnh, có thể trao đổi lấy tiền, khác theo tỷ giá thống nhất tại các trung tâm tài chính khắp thế giới

2. Bản vị vàng

Khi một nước đồng ý mua hay bán vàng đổi lấy một số đơn vị tiền tệ được ấn định.

3. Tỷ giá hối đoái cố định

Khi 2 hay nhiều quốc gia đồng ý với các tỷ giá, trao đổi tiền tệ của họ và cam kết duy trì tỷ giá này.

Tỷ giá hối đoái cố định

Hầu hết các quốc gia công nghiệp và kinh doanh đều tán thành Bản Vị Vàng. Mồi nước ấn định 1 số tiền tệ cố định cho mỗi ounce vàng và so sánh số đơn vị cho mỗi ounce từ nước này sang nước khác là tỷ giá trao đổi đối với bất kỳ 2 loại tiền nào theo Bản Vị Vàng.

Những gánh nặng tài chính của Đệ nhất thế chiến đã buộc Anh phải bán phần lớn Vàng của họ và Bản Vị Vàng chấm dứt từ đó. Giữa thời kỳ của Thế chiến 1 và 2, có sự tiếp cận ngắn hạn với Bản Vị Vàng, nhưng việc tái thiết lập chẳng thành công.

Viết bình luận