Doanh thương quốc tế là một ngành khoa học kinh tế độc lập

Tầm quan trọng ngày càng tăng của các thị trường nước ngoài đối với các cơ sở kinh doanh quốc tế - thêm sự kiện là hàng ngàn công ty ra làm ăn ở nước ngoài lần đầu - khiến cho các nhà quản lý nhất thiết phải hiểu biết chút ít về những khó khăn rắm rối của việc kinh doanh ở hải ngoại. Doanh thương quốc tế đang trở nên quá quan trọng để các ban quản trị có thể tiếp tục đào tạo nhân sự bằng cách đưa những người không có kinh nghiệm tuy đầy hứa hẹn ra các nhiệm sở thứ yếu ở hải ngoại, thế là nền công nghiệp phải nhờ đến các trường cao đẳng và đại học phụ giúp đào tạo. Điều này đặt trách nhiệm lên các nhà giáo dục, những người này sớm nhận thức rằng những phương tiện giáo dục vốn chủ yếu phát sinh từ mậu dịch quốc tế đã không còn thích ứng. Để điều chỉnh tình hình này, các nhà nghiên cứu đã gia tăng tìm tòi từ lĩnh vực doanh thương quốc tế mới xuất hiện. Nó đã được mở rộng nhiều từ việc nhân mạnh khởi thủy đến kinh tế học quốc tế và nay bao gồm liên quan đến nhiều ngành như xã hội học, nhân chứng học, nghiên cứu luật pháp, chính trị học, địa lý và quản trị kinh doanh; các nhà quản lý doanh thương quốc tế ngày nay phải có một số kiến thức tất cả các lĩnh vực này.

Doanh thương quốc tế là một ngành khoa học kinh tế độc lập

Việc đưa thêm các khía cạnh quốc tế như là phần bổ sung cho việc nghiên cứu chức năng doanh thương quốc nội không cung ứng được một cái khung thích ứng cho việc xem xét những khác biệt giữa các môi trường quốc nội và quốc ngoại không nhằm hiểu được những sự dị biệt đó ảnh hưởng thế nào đến các quyết định của ban lãnh đạo, Doanh thương quốc tế, trong tư cách là một ngành học riêng, không những cho ta được cái khung đó mà còn cả phương cách để nghiên cứu những cách thức chính trong việc điều hành doanh thương quốc tế - công ty đa quốc gia, mà sự quản lý đòi hỏi trình độ chuyên môn trong việc xử lý các tình thế ít khi gặp phải trong một hoạt động thuần túy quốc nội.

Tuy nhiên, có những kẻ lập luận ràng một ngành học riêng là không cần thiết bởi lẽ những khái niệm học được từ lĩnh vực doanh thương là có tính cách phổ quát và có thể ứng dụng tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Kinh nghiêm bản thân giúp chúng tôi nghĩ rằng luận cứ này cũng có cơ sở. Một số khái niệm và thông lệ kinh doanh có thể được chuyển giao nguyên vẹn, nhưng không phải tất cả đều có thể như vậy. Bởi lẽ có những khác biệt giữa các môi trường nước ngoài và sự hiện hữu của một môi trường quốc tế, một số khái niệm và thông lệ doanh thương phải được sửa đổi, một số khác thì không thể sử dụng được.

Viết bình luận