Tính đặc thù của doanh thương quốc tế

Doanh thương quốc tế khác với doanh thương quốc nội ở điểm là một cơ sở kinh doanh hoạt động ra ngoài biên giới phải đối phó với những lực lượng của ba loại môi trường - quốc nội, quốc ngoại và quốc tế. Ngược lại, một công ty chỉ hoạt động trong phạm vi biên giới của một nước chỉ phải quan tâm chủ yếu với môi trường quốc nội mà thôi. Tuy nhiên, không một cơ sở kinh doanh quốc nội nào được hoàn toàn thoát khỏi các lực lượng môi trường quốc tế, vì khả năng phải đối phó với sự cạnh tranh của hàng nhập hoặc của các nhà cạnh tranh nước ngoài thiết lập hoạt động tài chính thị trường của mình là thường xuyên. Chúng ta trước hết hãy xét xem các lực lượng này và chúng hoạt động thế nào trong 3 môi trường này.

Tính đặc thù của doanh thương quốc tế

Các lực lượng trong các môi trường

1. Môi trường

Mọi lực lượng xung quanh ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển của cơ sở kinh doanh.

Môi trường được dùng ở đây là tổng hợp của mọi lực lượng xung quanh ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển của cơ sở kinh doanh. Các lực lượng này cũng có thể được phân loại thành bên ngoài hoặc bên trong.

2. Lực lượng không kiểm soát được

Là các lực lượng bên ngoài mà ban quản lý không thể trực tiếp kiểm soát.

Chúng gồm những lực lượng sau đây:

1. Cạnh tranh    6. Chế thể

2. Phân phối     7. Chính trị

3. Kinh tế       8. Văn hóa xã hội

4. Tài chính     9. Lao động

5. Pháp lý     10. Công nghệ

Các yếu tố mà ban quản lý có thể phần nào chủ động là các lực lượng bên trong, như các yếu tố sản xuất (vốn, nguyên liệu và con người) và những hoạt động của tổ chức (nhân sự, tài chính, sản xuất và tiêu thụ). Đây là những lực lượng có thể kiểm soát được mà ban quản lý phải giải quyết nhằm thích ứng với những biến đổi của môi trường không kiểm soát được.

3. Lực lượng kiểm soát được

Là lực lượng bên trong mà ban quản lý giải quyết để thích ứng với thay đổi của các lực lượng không kiểm soát được.

Chúng ta thử xem một thay đổi,trong lực lượng chính trị - Việc cộng đồng châu Âu thông qua Đạo luật một Âu châu duy nhất năm 1986 - đang ảnh hưởng như thế nào đến tất cả mọi lực lượng kiểm soát được của các công ty xí nghiệp trên toàn thế giới có kinh doanh với Tây Âu.

Luật này sẽ loại trừ các hàng rào kiểm soát biên giới; tiêu chuẩn sản phẩm; các mức thuế và thuế tiêu dùng khác nhau của các quốc gia trong EC, do đó tạo ra một thị trường nội bộ duy nhất của 320 triệu người của 12 nước thành viên EC. Mặc dù vẫn còn nghi vân liệu mục tiêu này có thể đạt tới vào năm 1992 (thời hạn nhằm tới) không, các công ty ngay từ bây giờ đã cảm thấy ảnh hưởng của luật này, mà một số cho rằng đang tạo ra một "Pháo đài Châu Âu".

Hyster Co., một công ty Mỹ sản xuất xe nâng buộc phải ngừng gửi một số xe nâng chế tạo tại Mỹ trực tiếp sang các nhà buôn Châu Âu bởi lẽ thông tư quy định chúng trước hết phải được xác nhận trên đất EC. Giờ đây, công ty phải gửi xe nâng hàng sang cho nhà máy của mình ở Tô Cách Lan để được xác nhận và đóng dấu "E" lớn (thay cho EC) và phải chịu thêm chi phí. Hyster không còn có thể sử dụng các dây cáp bình điện Mỹ vì có một hình thức kiểm nghiệm bắt buộc mà chỉ có một nhà cung cấp Đức sử dụng, Công ty đã phải thay đổi nhiều thiết kế để phù hợp với các tiêu chuẩn sản phẩm mới.

Tiến trình thích ứng này không hàm ý là các nhà quản lý phải thụ động chờ thay đổi diễn ra rồi mới phản ứng như trường hợp công ty Hyster. Trên nguyên tắc những nhà quản trị thành đạt nhất là những người am tường về các lực lượng môi trường đến mức không những họ chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi mà còn có thể đóng góp vào những sự thay đổi đó. Đây chính là điều Bộ thương mại Hoa Kỳ đã khuyến cáo các doanh nhân phải làm trong trường hợp Âu châu 1992. Họ phải am tường về vấn đề này đến mức có thể báo động cho chính phủ về các vấn đề và quan tâm của mình, do đó giúp các giới chức thảo luận những mối quan tâm đó với EC trong khi vẫn còn đủ thời gian để ảnh hưởng tới hành động của EC.

Viết bình luận