Cán cân thanh toán trong thương mại quốc tế

IMF đảm đương một nhiệm vụ là trợ giúp các quốc gia thành viên có những khó khăn trong việc giữ cán cân thanh toán của họ khỏi bị thiếu hụt. Cán cân thanh toán của 1 quốc gia là kim chỉ nam quan trọng cho việc điều hành kinh doanh trong nền kinh tế của 1 nước. Nếu cán cân thanh toán thiếu hụt thì lạm phát thường xảy ra.

Cán cân thanh toán

Ngay cả khi 1 công ty không tự cho rằng mình có tầm vóc quốc tế, nó vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi lạm phát và những phương pháp của chính quyền chống lại lạm phát, thiếu hụt cán cân thanh toán. Tất cả những phương pháp này có chung mục đích là làm cho cư dân của 1 quốc gia mua dịch vụ và hàng hóa ngoại nhập ít hơn và bán nhiều hơn cho ngoại kiều.

* Đồng tiền được gọi là trôi nổi tự do khi các chính phủ không làm gì để tác động đến giá trị của nó trong thị trường tiền tệ quốc tế.

* Sự thiếu hụt xảy ra khi cư dân của 1 nước trả cho người không phải cư dân nhiều hơn họ kiếm được hoặc thu được từ những người không phải cư dân. Điều ngược lại là sự vượt mức (số dư).

Viết bình luận