Mậu dịch đối ứng là gì?

Mậu dịch đối ứng là giao dịch trong đó hàng hóa trao đổi hàng hóa một phần hoặc toàn phần

Mậu dịch đối ứng

1. Mậu dịch đối ứng

Một rào cản khác cho mậu dịch tự do là Mậu Dịch Đối Ứng. Bản chất đây là một giao dịch trong đó hàng hóa trao đổi hàng hóa. Hình thức đơn giản nhất của Mậu Dịch Đối ứng là barter (hàng đổi hàng) có từ thời cổ xưa, và trong những năm gần đây nhiều loại Mậu Dịch Đối ứng khác nhau được sử dụng trong mậu dịch Đông - Tây. Vì thiếu ngoại hối và thiếu thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhiều quốc gia đã tham gia mậu dịch đối ứng. Ví dụ, Iraq đă đổi dầu thô để lấy tàu chiến từ Ý. Tây ban nha đã đổi xe buýt Tây Ban Nha để lấy cà phê Colombia.

Mậu dịch đối ứng là 1 rào cản đối với mậu dịch tự đo vi người bán bị buộc phải lấy những hàng hóa mà họ trong trường hợp khác sẽ không mua, khi làm như vậy họ ngăn chặn thị trường khác khỏi cạnh tranh tự do và mở cửa. Người ta ước tính rằng kiểu giao dịch này hiện nay chiếm khoảng 25% tổng mậu dịch thế giới. Chúng tôi sẽ xem xét về mậu dịch đối ứng một cách sâu hơn trong các chương sau và thấy rằng nó cũng tạo thuận lợi cho thương mại.

Viết bình luận