Mục tiêu nghiên cứu trong Hệ thống tiền tệ quốc tế và cán cân thanh toán

Mục tiêu nghiên cứu trong lĩnh vực hệ thống tiền tệ và cán cân thanh toán quốc tế có thể bao gồm những điều sau.

Mục tiêu nghiên cứu

Bạn sẽ tham khảo trong chương này:

1. Hầu hết các nước đều có loại tiền tệ riêng của mình, bạn du lịch hay đi làm ăn ở đâu cũng cần một số tiền tệ địa phương ấy.

2. Tiền tệ của một số nước giàu có thường tương đối dễ chuyển đổi hơn các tiền tệ nước khác, nhưng phần lớn các loại tiền tệ đểu không chuyển đổi tự do được.

3. Hệ thống tiền tệ quốc tế hình thành tại BRETTON WOODS và dựa trên sự hợp tác quốc tế, những hệ thống mới như thế có Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

4. Sự thâm hụt cán cân thanh toán của Hoa Kỳ trong nhiều năm, từ 1958, mà kết quả là hàng tỷ dollar Mỹ lại nằm trong tay những người không phải là cư dân Hoa Kỳ.

5. Năm 1971 hệ thống tỷ giá ngoại hối cố định thiết lập tại BRETTON WOODS bắt đầu tách ra, các tiền tệ bắt đầu lưu động liên đới với nhau.

6. Luân Đôn, Nữu Ước và Đông Kinh là những thị trường tiền tệ chủ lực, nhưng cũng có những thị trường tiền tệ khác đã phát triển khắp thế giới - tại Trung Đông, châu Á và khu vực Caribe.

7. Quyền rút vốn đặc biệt (SDRs) có thể trở thành tàì sản dự trữ chính cho các nước và ngay cả với tiền tệ quốc tế.

8. Hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS) tiến tới việc đánh thuế lại vào tỷ giá hối đoái cố định và thiết lập cho VÀNG trở thành 1 trong các tài sản dự trữ chính thức của mình

9. Đơn vị tiền tệ châu Âu (ECU), một đơn vi giá trị được thiết lập bởi EMS. Sự hữu dụng của ECUs ngày càng tăng.

10. Cán cân thanh toán (BOP)

1. Các từ và khái niệm chính

- Các loại tiền tệ có thể chuyển đổi

- Bản vị Vàng

- Tỷ giá ngoại hối cố định

- Hội nghị BRETTON WOODS

- Tài sản dự trữ trung ương

- Biện pháp thị trường

- Biện pháp phi thị trường

- Các chính sách tiền tệ

- Các chính sách thuế khóa

- Ngân hàng trung ương

- Bản vị trao đổi Vàng

- Tỷ giá hối đoái thả nổi

- Các thị trường tiền tệ

- Quyền rút vốn đặc biệt (SDRs)

- Hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS)

- Đơn vị tiền tệ châu Âu (ECU)

Viết bình luận