Mậu dịch đối ứng là gì?

Mậu dịch đối ứng là gì?

Mậu dịch đối ứng là giao dịch trong đó hàng hóa trao đổi hàng hóa một phần hoặc toàn phần.

Bán phá giá là gì?

Bán phá giá là gì?

Bán phá giá là bán 1 sản phẩm ra nước ngoài thấp hơn giá thành sản xuất hoặc giá cả lại thị trường nội địa.

Lợi nhuận từ mậu dịch là gì?

Lợi nhuận từ mậu dịch là gì?

Giả thiết rằng các nhà trồng lúa Hoa Kỳ và các nhà chế tạo xe hơi Nhật nhận thức rằng họ đạt hiệu quả cao hơn