Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS)

Ngân hàng thanh toán Quốc tế (BIS) tọa lạc tại Basel, Thụy Sỹ, đã trở thành căn nhà thứ 2 cho các chủ Ngân hàng Trung ương của các nước công nghiệp quan trọng trên thế giới ngoại trừ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Liên Bang Xô viết và Đông Đức. Thành lập năm 1930 để giải quyết các khoản tiền bồi thường của nước Đức thế chiến thứ I. Lạ kỳ thay, chính quyền Quốc xã của Hitler tiếp tục thanh toán tiền bồi thường đã thỏa thuận suốt tới một phần thời gian ở thế chiến thứ II.

Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS)

Ngân hàng thanh toán Quốc Tế là một nơi hội họp thuận lợi cho các nhóm chủ Ngân Hàng Trung Ương khi người ta cần 1 chương trình để chọn lựa. Ban Giám Đốc BIS gồm các Thống Đốc của nhiều Ngân hàng Trung ương châu Âu. Một nhóm thứ hai thường họp ở Basel gồm các Thống Đốc Ngân hàng Trung ương nhóm 10 quốc gia - Nhóm gồm 11 thành viên hiện nay vì Thụy Sĩ gia nhập nhưng vẫn gọi là NHÓM 10 NƯỚC, 10 Quốc gia là Bỉ, Anh, Canada, Pháp, Hà Lan, Ý, Nhật, Thụy Điển, Tây Đức và Hoa Kỳ. Nhóm thứ 3 là các nước Cộng đồng Châu Âu (thị trường chung) và 1 nhóm khác là các cuộc Đại hội thường niên của Thống đốc 29 Ngân hàng Trung ương là cổ đông BIS.

Ngoài việc cung cấp nơi hội họp thích hợp và tin cậy cho các chủ Ngân hàng Trung ương, BIS còn thiết bị giấu kín cho các nước cổ đông khi họ chuyển một số lượng lớn tiền hay vàng giữa họ với nhau. Khi họ làm điều này thông qua BIS, các nhà kinh doanh tiền và vàng không thể đoán được người mua và người bán thật sự.

Viết bình luận