Tóm tắt về Lý thuyết và Các hạn chế mậu dịch quốc tế

Chúng ta có thể nói rằng mậu dịch quốc tế khởi đầu xảy ra vì sự chênh lệch giá giữa các nước. Sự chênh lệch này xuất phát từ sự chênh lệch giá thành sản xuất, mà giá thành lại là kết quả do sự khác nhau về tính ưu đãi trong các yếu tố sản xuất và mức độ hiệu quả lúc sử dụng. Tuy nhiên, sự khác nhau về thị hiếu, cũng có thể xoay chuyển định hướng mậu dịch mà lý thuyết đã tiên đoán.

Lý thuyết và Các hạn chế mậu dịch quốc tế

Lý thuyết mậu dịch quốc tế rõ ràng cho thấy rằng, các quốc gia sẽ đạt tới mức lợi nhuận cao hơn do chuyên môn hóa về loại hàng hóa mà họ thủ đắc được lợi điểm đối chiếu và nhập khẩu hàng hóa mà có bị bất lợi điểm đối chiếu. Nói chung, các hạn chế mậu dịch mà ngăn chặn dòng lưu thông tự do của hàng hóa này sẽ ảnh hưởng xấu đến phúc lợi quốc gia. Thế nhưng tại sao mỗi quốc gia trên thế giới lại tự bao vây bởi hàng rào hạn chế mậu dịch?

1. CÁC HẠN CHẾ MẬU DỊCH

Việc ra quyết định hạn chế nhập khẩu đặc biệt nhạy cảm đến nhóm có quyền lợi mà họ sẽ bị va chạm do cạnh tranh quốc tế. Các nhóm này gồm nhóm người nhỏ dễ nhận dạng - tương phản với số lớn người tiêu dùng khắp nơi thu lợi do tự do mậu dịch. Nếu bất kỳ cuộc tranh luận chính trị nào về vấn đề hạn chế nhập khẩu dự định, nhóm bảo hộ mậu dịch sẽ liên kết trong việc sử dụng sức ép đối với các viên chức chính phủ, trong khi đó một nỗ lực có tổ chức do các người tiêu dùng ủng hộ mậu dịch hiếm khi được nâng đỡ.

Cho ví dụ, các công ty thép và liên đoàn công nhân ngành thép đã phản kháng kịch liệt lên quốc hội và các viên chức chính phủ về việc nhập thép giá thấp hơn, nhưng các tổ chức, tiêu dùng thì không lên tiếng gì về việc này. Nói cách khác, nếu bạn làm công cho 1 nhà sản xuất hóa chất, bạn có lẽ sẽ chẳng đấu tranh cho sự không hạn chế nhập khẩu thép, dù rằng bạn có thể tin tưởng chúng đóng góp một phần vào việc làm giảm giá cho xe hơi của bạn.

Viết bình luận