Trở lại bản vị vàng?

Theo Bản vị vàng, chính phủ không thể in thêm tiền mà không được bảo đảm bằng vàng. Vì vậy, dù cho sức cám dỗ có mạnh đến cỡ nào trong việc tạo ra nhiều tiền hơn chính phủ cũng không thể làm như vậy mà không có số lượng vàng ấn định. Theo Rueff (cố vấn Tài chính cho chính phủ Pháp) đây là phương cách hữu hiệu duy nhất để tránh lạm phát.

Trở lại bản vị vàng

Khi mậu dịch, đầu tư và kinh tế thế giới phát triển, các quốc gia cần dự trữ nhiều hơn. Với đồng US$ là tài sản dự trữ, các quốc gia khác có thế tăng nguồn dự trữ của mình chỉ khi Mỹ tăng số tiền nợ ròng dự trữ với mức thiếu hụt cán cân thanh toán. Mỹ có thể tăng khả năng thanh toán tiền mặt chỉ khi nào không có lợi cho các quốc gia khác. Số dư cán cân thanh toán Hoa Kỳ sẽ rút đồng US$ dự trữ từ những nước khác. Vì vậy, theo hệ thống hiện nay, dự trữ của các quốc gia khác có thể tăng chỉ khi quốc gia con nợ lớn nhất thế giới - HOA KỲ - nợ nần nhiều hơn.

Người ta đề nghị rằng 5 quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất nên thỏa thuận thanh toán các tài khoản của họ với nhau bằng vàng, chứ không phải bằng US$. Nếu Bản vị vàng được thiết lập, giá vàng sẽ ra sao? Lewis Lehrman chủ trương 500 bảng Anh mỗi ounce, dựa trên giá thành sản xuất. Arthur Laffer chọn mức giá trong phạm vi 200 bảng, dựa vào mức tăng giá tiêu thụ từ khi vàng còn giá 35 bảng Anh 1 ounce. Trường phái tư tưởng thứ ba đổng nhất với Robert Mundell, đề nghị nhìn gì á ở mức có thể xảy ra vào ngày mà 5 quốc gia này đồng ý thiết lập Bản vị vàng.

Viết bình luận