Dự báo rủi ro kinh doanh

Dự báo rủi ro kinh doanh

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn phải đưa ra các quyết định, và mỗi quyết định đó tiềm ẩn những rủi ro.