Đặc điểm các nước đang phát triển

Mặc dù có sự đa dạng giữa nhiều nước đang phát triển, đa số các nước đều có những điểm chung sau đây:

Đặc điểm của các nước đang phát triển

+ GNP/bình quân chưa đến 2.000$

+ Phân phối lợi tức không đồng đều, với 1 tầng lớp trung lưu rất nhỏ.

+ Kỹ thuật và công nghệ sản xuất thấp

+ Chênh lệch sức sản xuất và lợi tức ở các khu vực khá cao.

+ Đa số dân số kiếm sống trong khu vực nông nghiệp (85%)

+ Nạn thất nghiệp và tình trạng thiếu việc làm được che đậy - 2 người làm 1 công việc mà 1 người có thể làm.

+ Sự gia tăng dân số cao (2,5 đến 4% mỗi năm)

+ Tỷ lệ mù chữ và thiếu phương tiện giáo dục chiếm rất cao.

+ Suy dinh dưỡng phổ biến và phạm vi rộng lớn trong vấn đề sức khỏe.

+ Bất ổn định về chính trị

+ Lệ thuộc nhiều vào một vài hãng xuất khẩu, thông thường là khoáng chất hay sản phẩm nông nghiệp.

+ Địa hình hiểm trở, như sa mạc, núi, và rừng nhiệt đới.

+ Mức độ tiết kiệm thấp, phương tiện ngân hàng không đầy đủ.

Từ những đặc điểm này bạn có thể thấy khoảng cách rộng lớn giữa các mức sống của dân cư ở các nước thế giới thứ ba và mức sống ở các quốc gia công nghiệp hóa.

1. Sự tiếp cận thăm dò nhu cầu con người đối với phát triển kinh tế

Sự tiếp cận nhu cầu con người vạch rõ sự phát triển kinh tế là làm giảm nghèo đói, thất nghiệp và sự bất bình đẳng trong việc phân phối lợi tức. Định nghĩa về sự nghèo khó cũng được mở rộng. Thay vì được định nghĩa thông qua lợi tức như trước đây, việc giảm nghèo đói có nghĩa là ít mù chữ hơn, ít suy dinh dưỡng hơn, ít bệnh và chết sớm hơn và chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp. Lưu ý rằng trong khi sự tăng trưởng kinh tế quan tâm đến biến đổi kinh tế đo lường bởi GNP/Capita, thì sự phát triển kinh tế cũng liên quan đến những biến đổi xã hội. Cho đến nay, không có một nguyên tắc chủ đạo đơn lẻ nào về sự phát triển kinh tế được chấp nhận, dù có những cố gắng khác nhau đang được thực hiện để tạo ra nó.

2. Không có thuyết tổng quát được chấp nhận

Kết luận về những biến số phi kinh tế đã khiến cho không thể tạo thành một lý thuyết tổng quát được chấp nhận phổ biến về sự phát triển. Thay vì theo đuổi một lý thuyết tổng quát, các kinh tế gia về sự phát triển đang tập trung vào những vấn đề đặc biệt, như gia tăng dân số phân phối lợi tức, thất nghiệp, chuyển giao công nghệ, vai trò của chính phủ trong tiến trình, và đầu tư về con người chống lại vốn thực tế.

3. Thuyết tăng trưởng không cân đối

Thuyết tăng trưởng không cân đối: đạt đến sự tăng trưởng kinh tế bằng cách tạo nên một cách có cân nhắc sự mất cân đối trong nền kinh tế thông qua việc đầu tư vào một ngành kỹ nghệ sau đó hỗ trợ các ngành kỹ nghệ khác để giảm sự mất cân bằng.

Thuyết tăng trưởng không cân đối

Các viên chức chính phủ có thể tán thành thuyết tăng trưởng không cân đối, kêu gọi việc tạo ra 1 cách kỹ lưỡng những sự thiếu cân bằng bằng cách đầu tư vào 1 ngành kỹ nghệ mà sau đó sẽ đòi hỏi đầu tư xa hơn trong các lĩnh vực có liên quan để làm giảm sự mất cân bằng.

Lấy ví dụ, liệu đề xuất của bạn về 1 nhà máy lắp ráp ô tô có tạo 1 sự mất cân bằng như vậy không? Tất nhiên sẽ tạo. Sẽ có những nhu cầu tức thì cho lượng nhập vào như lốp xe, bộ ắc quy, tấm nhựa Vinyl có bọc lót vải để làm nệm v.v... Giả sử 1 nhà máy lốp xe được xây dựng; Thì tấm vải nhựa sau đó phải được nhập hoặc sản xuất trong nước. Nếu sản xuất trong nước, cần thiết phải có dây nylon, vậy cần phải có 1 nhà máy hóa chất sản xuất sợi nylon. Giống như nhà máy lắp ráp ô tô, có nhiều quá trình sản xuất mà khi khỏi sự sẽ tạo ra những sự mất cân bằng, đó là, nhu cầu cho lượng nhập vào ở dạng được chế biến hay bán thành phẩm hiện tại không có sẵn trong nước, Tuy nhiên, tình trạng này sẽ thay đổi như những cái khác được khuyến khích đầu tư khi họ nhận thức những cơ hội tiếp thị này. Việc sản xuất ô tô ở Brazil và Mexico đã thành công theo cách này.

4. Đầu tư về vốn con người

Sự phát triển gần đây về lý thuyết thừa nhận rằng cần nhiều hơn vốn tích lũy để gia tăng. Nên phải có đầu tư vào giáo dục con người nhằm có những giám đốc năng lực và các công nhân có tay nghề cao đáp ứng các hoạt động của nền kinh tế.

Nếu các nhà quản lý biết rằng thuyết này được sự chấp thuận mạnh mẽ trong quốc gia mà họ đang hoạt động hay đang xin phép hoạt động, họ cần tập trung nhân mạnh mặt này trong việc đầu tư của họ một hãng toàn cầu hay đa quốc gia hiếm khi nào thiếu các chương trình đào tạo cho công nhân, hầu hết đều gửi các nhà quản lý địa phương về cơ quan tại nước mình để nâng trình độ của họ lên.

Viết bình luận