Hiệp hội phát triển quốc tế IDA và Công ty tài chính quốc tế IFC

Khoản vay lãi nhẹ là loại vay có thể chi trả khoản nợ bằng loại tiền tệ yếu, không dễ chuyển đổi, lãi ít hoặc không có bổn phận phải trả lãi, thường là dài hạn, lên tới 50 năm và có thể được gia hạn thêm tới 10 năm trong thời hạn đó không cần thiết phải thanh toán

Hiệp hội phát triển quốc tế IDA

1. Công ty tài chính quốc tế (IFC)

Công ty tài chính Quốc tế là người chủ Ngân Hàng đầu tư của Ngân Hàng Thế giới. Phạm vi của nó là các cuộc đầu tư mạo hiểm nhiều nguy cơ dành riêng cho các nước kém phát triển. Mục đích của IDC là tiến xa hơn nữa về phát triển kinh tế bằng cách khuyến khích tăng trưởng của xí nghiệp sản xuất trong các nước thành viên, vì thế cũng hỗ trợ cho hoạt động của Ngân Hàng Thế Giới.

2. Các liên doanh được ưu đãi

Chính sách của IFC là chiếu cố các Liên Doanh có một ít vốn sẵn có của địa phương được đưa vào từ lúc khởi đầu hoặc tối thiểu có khả năng tham gia góp vốn của địa phương trong tương lai có thể dự kiến trước được. Điều này không có nghĩa rằng IFC không hợp tác với các nguồn vốn ngoài quốc gia chủ nhà (nước tiến hành cuộc đầu tư).

Viết bình luận