Bảo vệ nền công nghiệp mới khai sinh

Những người tán thành việc bảo vệ một nền công nghiệp non trẻ nêu rằng nền công nghiệp đã có một lợi điểm đối chiếu nhưng cần được bảo vệ ngăn hàng nhập khẩu cho tới chừng nào lực lượng lao động được đào tạo, kỹ thuật trong sản xuất thông suốt, hãng sản xuất đạt được hiệu quả do sản xuất quy mô lớn khi các mục tiêu này đạt được, bảo vệ nhập khẩu sẽ không còn là việc cần thiết nữa.

Bảo vệ nền công nghiệp mới khai sinh

Nếu không được bảo hộ, họ đi đến kết luận, hãng sẽ không thể sống sót vì hàng nhập khẩu giá thành hạ từ các nhà cạnh tranh nước ngoài đã trưởng thành trước sẽ được bán dưới giá trên thị trường nội địa.

Sự bảo hộ mậu dịch mang ý nghĩa tạm thời, nhưng trên thực tế, một hãng hiếm khi thừa nhận rằng mình đã trưởng thành và không cần đến sự bảo trợ này nữa. Được bảo hộ khỏi bị nước ngoài cạnh tranh bằng cách đánh thuế nhập khẩu cao, Ban quản trị Công ty ít có lý do để cải tiến hiệu quả hoặc chất lượng sản phẩm.

Các doanh nhân quốc tế nhận thấy rằng cuộc tranh luận về nền công nghiệp mới khai sinh dễ dàng được chính phủ của hầu hết các nước kém phát triển chấp nhận. Hãng đầu tiên trong một nền công nghiệp mới đối với quốc gia thường được bảo hộ không hạn định ngày xóa bỏ. Tuy nhiên, một số nước đang phát triển, như Brazil và Mexico, đã bắt đầu giảm sự bảo hộ mậu dịch để ép buộc các công ty này giảm giá bớt và có thể cạnh tranh với thị trường thế giới. Sự tiếp cận này đã được thành công đặc biệt ở Brazil, mà cho đến nay xuất khẩu hơn 15 ti dollar hàng hóa và dịch vụ hàng năm.

Viết bình luận