Trung tâm tài chính quốc tế

Một số phát triển mới đang thúc đẩy các công ty chú ý nhiều hơn vào việc quản lý tài chính. Quản lý tài chính quốc tế đã trở nên ngày càng khác biệt hơn so với quản lý tài chính quốc nội trong nhiều công ty như thế, hoạt động tài chính đã trở thành một trung tâm thu lợi nhuận và không còn đơn thuần là một dịch vụ.

Trung tầm tài chình quốc tế

Một vài phát triển mới là (1) giá hối đoái thả nổi, mà sự biến động của nó đôi khi rất mong manh; (2) FASB 52 đòi hỏi việc chuyển đổi tài sản, các khoản nợ, chi và thu từ ngoại tệ sang tiền tệ của công ty; (3) sự phát triển của một số thị trường ngoại hối và vốn nơi một WWC kiếm được những lãi suất thấp hơn và những tỉ giá tiền tệ tốt hơn; (4) Tỉ lệ lạm phát khác nhau và thay đổi từ nước này sang nước khác; (5) những tiến bộ trong hệ thống quản lý tiền tệ bằng điện tử; và ý thức của các nhà quản lý tài chính rằng thông qua việc quản lý mới về các cán cân tiền tệ bị trì hoãn tạm thời của các đơn vị WWC họ có thể tăng được hiệu quả và lợi nhuận của công ty. Các WWC đã thành lập các trung tâm tài chính quốc tế.

Các trung tâm tài chính quốc tế giải quyết hầu hết hay toàn bộ các giao dịch tài chính quốc tế cho tất cả các đơn vị của một WWC.

1. Những tỉ giá hối đoái thả nổi, không ổn định

Một trung tâm tài chính quốc tế có thể lợi dụng những tỉ giá hối đoái để mang lại tiền cho WWC bằng nhiều cách. Nó có thể biết những loại tiền tệ nào dễ trượt giá, tránh vay các loại tiền tệ mất giá và tăng tối đa số tài sản ngắn hạn bằng những loại tiền tệ mạnh. Đây là lối quản lý tiếp xúc tiền tệ.

Những tỉ giá hối đoái thả nổi, không ổn định

FASB 52: Nguyên tắc này giới thiệu khái niệm về "Tiền tệ chức năng". Tức là loại tiền tệ chiếm ưu thế của môi trường kinh tế của mỗi công ty WWC. Nếu tiền tệ chức năng là tiền địa phương (ví dụ, Franc Pháp cho công ty Pháp). FASB 52 cho phép những chuyển đổi để luân chuyển đến bộ phận tài chính về đối kế biểu của công ty mẹ, điều này khó thấy và được ưa chuộng hơn việc để chúng vào báo cáo lỗ lãi như FASB và yêu cầu. Tuy nhiên, tốt hơn nên giảm tối thiểu những thay đổi lớn trong tài sản và trung tâm tài chính quốc tế sẽ đơn giản hóa việc này bằng ba cách.

- Thương mại nội bộ công ty: Những giao dịch tài chính loại này có hình phễu xuyên suốt trung tâm. Nó trừ hao những vị trí mở cho mỗi công ty chi nhánh.

- Vay mượn: Trung tâm nhanh chóng chỉ định những tài sản và các khoản thu nhập không bền mà không thể trừ hao được. Nó có thể vay hay cho vay bằng loại tiền tệ thích hợp để bảo hiểm các vị trí này.

- Tự bảo hiểm tiền tệ: Các vị trí khác không được trừ hao thì có thể được bảo hiểm. Trung tâm có thể thực hiện việc này một cách nhanh chóng và có hiệu quả.

2. Các thị trường hối đoái và vốn

Như bất cứ một công ty nào, một WWC đôi lúc cần tạo vốn. Không như hầu hết các công ty trong nước, nó cần trao đổi tiền tệ. Với sự gia tăng của các thị trường hối đoái và vốn, trung tâm tài chính quốc tế nên cố vấn và hướng dẫn công ty mẹ cũng như các chi nhánh nơi đâu có thể tạo vốn và đổi tiền với chi phí thấp nhất.

3. Tỉ lệ lạm phát

Lạm phát thường tăng giảm, khi nó tăng ở nước này thì nó giảm ở nước khác. Trung tâm tài chính quốc tế nên hiểu rõ những khuynh hướng này để thông báo và chỉ dẫn hệ thống WWC cách bảo vệ tài sản và lợi nhuận khỏi sự xói mòn tiền tệ và những rủi ro kinh tế chính trị khác.

4. Quản lý tiền tệ bằng điện tử

Quản lý tiếp xúc tiền tệ đang được đơn giản hóa. Kỹ thuật mới đang cho phép sự phát minh ra những mạng lưới toàn cầu nhằm giúp các công ty chuyển tiền bằng điện tử. Trung tâm tài chính quốc tế nên đánh giá và sử dụng tối đa những hệ thống đang phát triển này.

Quản lý tiền tệ bằng điện tử

Một số hệ thống này là Hệ thống chuyển tiền điện tử (Electronic Frends Transfer Networld). Tổ chức viễn thông tài chính ngân hàng quốc tế (Society For World wide Interbank Financial Tele-communications). Hệ thống thanh toán tự động (Clearing House Automated Payment System) và tổ chức chuyển thanh toán ngân hàng quốc tế (Clearing House Interbank Payments Transfer).

5. Những chức năng khác của trung tâm tài chính quốc tế

Những điều nói trên chí là một vài chức năng của một trung tâm tài chính quốc tế. Sau đây là vài chức năng khác nữa.

- Giải quyết lập danh đơn: Trong nước và nước ngoài. Trung tâm có thể đưa ra những quyết định phức hợp về việc tài trợ thương mại quốc tế giữa các đơn vị WWC những người cung cấp bên ngoài. Tất cả những dự kiến về xuất và nhập khẩu đều có thể được chuyển thông việc sử dựng các nhóm kiểm tra trong tất cả các khâu chức năng, không chỉ trong khâu sản xuất.

Một hôm, các nhân viên trực điện thoại nhận được lời than phiền của những người gọi tới từ bên ngoài, vì thế họ tham khảo ý kiến của các công nhân. Những người này xác nhận những lời than phiền đó là đúng. Rồi, họ nghiên cứu thấy trung bình phải mất 7,4 giây để trả lời một cú điện thoại. Họ gọi cho công ty điện thoại, công ty báo cho họ biết tiêu chuẩn của nó chỉ có 3 giây. Nhóm chất lượng lúc đó sẽ bàn luận để tìm cách đạt được tiêu chuẩn 3 giây đó.

6. Những vấn đề về việc thực hiện hệ thống vừa đúng lúc của Nhật

Nhiều nhà sản xuất Mỹ đã đổ xô vào Nhật để nghiên cứu về "phép mầu” vừa đúng lúc (JIT) và đã lầm lẫn sao chép từng phần của nó mà không hiểu rằng đó là một tổng hệ thống bao gồm quản lý nguyên vật liệu, nhân lực, và những mối quan hệ với các nhà cung cấp. Một khó khăn khác là sự khác biệt về quan điểm (áp lực văn hóa) giữa các giám đốc Nhật và Mỹ. Các giám đốc Mỹ vẫn đánh giá cao việc chuyên môn hóa các chức năng của công nhân dựa trên hệ thống khoa học quản trị của Taylor. Một hệ thống dựa trên các biện pháp khoa học qui định sự phân chia công việc nhờ vào đó mà kế hoạch được các giám đốc đề ra và việc thực hiện kế hoạch được các thanh tra và công nhân thi hành. Hệ thống này trái ngược với những nguyên tắc của các nhóm chất lượng.

- Những khả năng đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề của công nhân: Những người Mỹ, mong muốn những kết quả nhanh chóng, đã thất vọng khi các nhóm chất lượng không thể cho họ những giải quyết tức thì cho việc cải tiến phong tục không bảo đảm thuê mướn lâu dài cũng làm khó khăn cho công ty trong việc thực hiện JIT lâu dài.

Viết bình luận