VN Business Forums - All within your reach

Đề thi môn Kinh tế nông nghiệp HK2 2016-2017 CTU

Đề thi môn Kinh tế nông nghiệp
Thời gian: 65 phút
Lớp Cao học kinh tế nông nghiệp
Học kỳ II năm học 2016 - 2017


Câu 1. (1,5 điểm) Anh (chị) trình bày lý thuyết tối đa hóa lợi nhuận của mối quan hệ giữa sản phẩm và các yếu tố đầu vào?

Câu 2. (2 điểm) Anh (chị) lý giải về vấn đề "Được mùa nhưng rớt giá" của sản phẩm nông nghiệp? Theo anh (chị) để hạn chế vấn đề này thì Chính phủ nên có những chính sách nào?

Câu 3. (2 điểm) Một đơn vị chăn nuôi sử dụng 2 yếu tố sản xuất là thức ăn gia súc (K) và lao động (L). Biết hàm sản xuất của xí nghiệp có dạng như sau (dạng Cobb-Douglas):

Y = 10*K^0,7*L^0,3

Với Y là năng suất/đầu gia súc. Biết đơn giá của thức ăn gia súc là 3 đồng/kg và của lao động là 15 đồng/ngày công. Nếu với chi phí sản xuất cho một đầu gia súc là 600 đồng thì số lượng thức ăn gia súc và số ngày công lao động sử dụng trong điều kiện tối ưu là bao nhiêu? Năng suất/đầu gia súc cao nhất có thể đạt được là bao nhiêu?

Câu 4. (1,5 điểm) Công ty Vissan là đơn vị sản xuất kinh doanh có khả năng tác động đến giá cả thịt heo và thịt bò trên thị trường TP. HCM. Một nghiên cứu cho thấy rằng hệ số co giãn cầu theo giá đối với mặt hàng thịt heo của công ty ở thị trường TP. HCM là -2 và đối với mặt hàng thịt bò là -0,7. Nhằm mục tiêu tăng thêm doanh thu cho công ty, có thể đề nghị rằng công ty nên tăng giá thịt heo và bò do công ty cung cấp cho thị trường. Đề nghị trên có hợp lý không? Giải thích.
ReplyPossibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  Tổng hợp các website tạp chí kinh tế Cafe 0 379 01/07/2017, 01:52 PM
Last Post: Cafe
  Kỷ yếu hội thảo phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 2016-2020 Cafe 0 312 14/06/2017, 09:43 PM
Last Post: Cafe
  Một số chuyên đề tham khảo thực hành nghề nghiệp Cafe 1 425 23/05/2017, 09:22 PM
Last Post: Cafe
  Kinh nghiệm một số nước về phát triển kinh tế bền vững Cafe 0 249 15/05/2017, 10:27 PM
Last Post: Cafe
  Kinh nghiệm phát triển thị trường vốn của Hàn Quốc Cafe 0 191 15/05/2017, 10:16 PM
Last Post: Cafe
  Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc Cafe 0 185 15/05/2017, 10:08 PM
Last Post: Cafe
  Kinh nghiệm thu thuế của Singapore Cafe 0 193 15/05/2017, 10:00 PM
Last Post: Cafe
  Chính sách phát triển kinh tế của Hàn Quốc Cafe 0 198 15/05/2017, 09:54 PM
Last Post: Cafe
  Kinh tế Hàn Quốc: Sự phát triển vượt bậc trong vòng 40 năm Cafe 0 193 15/05/2017, 09:42 PM
Last Post: Cafe
  Cách viết luận văn tốt nghiệp - Lê Khương Ninh Cafe 0 330 11/05/2017, 05:50 PM
Last Post: Cafe